Årets viktigste norgesmesterskap!

Over 300 elever fra hele landet deltar på Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter på NOVA Spektrum 6-7. mai. NOVA Spektrum har over lang tid hatt et nært samarbeid med Ungt Entreprenørskap for å fremme nytenkning og gründerskap blant morgendagens bedriftsledere.

Vårt nærings- og samfunnsoppdrag er å skape og tilrettelegge for møteplasser som fremmer handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter passer perfekt med formålet til NOVA Spektrum og alle mulighetene vi representerer som arena og møteplass for næringslivet.

De siste forberedelsene til den nasjonale kåringen av Norges beste ungdomsbedrift er i full gang. Neste uke fylles NOVA Spektrum av unge gründere fra hele landet. Alle har et felles mål: Å få vist seg frem på en best mulig måte for jurymedlemmene som skal juryere og kåre til sammen 15 vinnere i løpet av mesterskapet.

Ungdomsbedriftene som deltar i konkurransen, har allerede utmerket seg i de regionale fylkesmesterskapene som ble gjennomført tidligere i år. Nå venter tøff konkurranse om de gjeve NM-titlene før Norges beste ungdomsbedrift går videre til europamesterskapet på Sicilia i juli.

Langvarig samarbeid

NOVA Spektrum har gjennom mange år vært en viktig samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap i forbindelse med de regionale og nasjonale ungdomsbedriftsmesterskapene.

Samarbeidet innebærer bred tilrettelegging for at arenaen kan brukes til en konkurranse som krever mye plass, og der det er viktig å finne gode og fleksible løsninger i møte med arrangørens behov. I tillegg er flere av NOVA Spektrums medarbeidere involvert i juryarbeidet og de praktiske sidene av arrangementet.

Tidligere i år mottok NOVA Spektrum en hyggelig hilsen for godt samarbeid fra Ungt Entreprenørskap. På bildet administrerende direktør Gunn Helen Hagen (t.h.) og arrangementsdirektør Søren Tolsgaard Nielsen. Foto: NOVA Spektrum.

– Samfunnsbygging i praksis

For NOVA Spektrum handler imidlertid samarbeidet med Ungt Entreprenørskap om noe mer enn å være en praktisk tilrettelegger for mesterskapet:

Selvsagt er det viktig at alt fungerer som det skal når Norgesmesterskapet går av stabelen neste uke. Dette sørger våre medarbeidere med lang og god arrangementskompetanse for. Samtidig er vi opptatt av å samarbeide med Ungt Entreprenørskap basert på en felles ambisjon om å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. NM i ungdomsbedrifter er på mange måter årets viktigste mesterskap sett i lys av at konkurransen fremmer og belønner kreativitet, skaperkraft, samarbeid og lederskap, sier Hagen.

50 prosent høyere etableringsrate

Gunn Helen Hagen er administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum, og har gjennom hele karrieren jobbet tett på bredden av norsk næringsliv. Hun mener den praktiske erfaringen som følger av å starte og lede en ungdomsbedrift er verdifull kompetanse som kommer til nytte senere:

Vi heier på fremtidens ledere og gründere, og møter ofte igjen tidligere medarbeidere med ungdomsbedriftserfaring som arrangører og utstillere på vår arena. Tall viser at elever som har drevet ungdomsbedrift har opp mot 50 prosent høyere sannsynlighet for å starte og drive bedrift i voksenlivet sammenlignet med andre. Dette er et viktig og sterkt argument for hvorfor hele norsk næringsliv bør heie på jobben som Ungt Entreprenørskap gjør, sier Hagen.

Å starte og drive ungdomsbedrift gir verdifull erfaring og øker sannsynligheten for etablering av egen virksomhet i voksen alder. Foto: Ungt Entreprenørskap.

Flere må satse på gode ideer

Hagen viser til at norsk næringsliv har et vedvarende omstillingsbehov, og at det er stort behov for økt privat jobbskaping i årene som ligger foran oss. Løsningen ligger i å få flere unge til å ville satse på gode ideer med et forretningspotensial:

Mange av ungdomsbedriftene som konkurrerer på Norgesmesterskapet har gode løsninger som bringer oss videre som næringsliv og samfunn. Vi håper at vårt samarbeid med Ungt Entreprenørskap gjør det enda lettere å få vist frem den enorme skaperkraften som vi ser blant unge gründere og ledere.  

– Som for resten av næringslivet, skal vi også være ungdomsbedriftenes beste og mest effektive kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging. Vi håper norgesmesterskapet på NOVA Spektrum resulterer i flere spennende og konkrete muligheter for ungdommene som skal tilbringe de neste dagene hos oss, avslutter Hagen.

Vi ønsker alle velkommen til Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter på NOVA Spektrum 6-7.mai.

kommende events