Vårt arbeid for økt bærekraft

NOVA Spektrum ønsker å tilby bærekraftige møteplasser. Dette forventes også av våre samarbeidspartnere, utstillere og besøkende. 

Det er et mål for virksomheten å bruke dens samlede kunnskap og ressurser til å bidra til en bærekraftig utvikling, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Vi skal opptre ansvarlig i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. 

NOVA Spektrum påvirker det ytre miljøet gjennom drift og gjennomføring av arrangementer. Vi jobber for at påvirkningen skal være så beskjeden som mulig, blant annet gjennom energieffektiv drift og ansvarlig avfallshåndtering. 

NOVA Spektrum er Miljøfyrtårnsertifisert og et arrangement (Nor-Shipping) er ISO:20121 sertifisert.  

Miljøfyrtårn 
NOVA Spektrum har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2012, og ble resertifisert i 2019. Miljøfyrtårn er Norges mest NOVA Spektrum har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2012, og ble resertifisert i 2018. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Som sertifisert virksomhet, både som byggeier og gjennom grønne arrangement, oppfyller vi krav om at tiltak gjennomføres løpende for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Ordningen gir oss verktøy til å jobbe konkret med bærekraft, blant annet innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport, energibruk og innkjøp.

ISO:20121 – Sustainable Event Management Systems 

ISO:20121 er en standard for bærekraftige arrangementer og et praktisk verktøy for å lede arrangementer slik at de bidrar til de tre dimensjonene av bærekraft – økonomi, miljø og samfunn.  

OL i London brukte den standarden, Bislet Games bruker den og nå også vår internasjonale møteplass for alle innen shipping og havbasert næring, Nor-Shipping. 

Bærekraftspolicy 

NOVA Spektrum skal være en ledende aktør og inspirasjonskilde i Norge og internasjonalt, innenfor bærekraftige møteplasser og arrangementer. 

Vi skal oppnå dette ved å tilfredsstille aktuelle krav og forventninger fra våre interessenter og ved kontinuerlig å utvikle og forbedre vårt ledelsessystem og bærekrafts-arbeid innenfor miljø, sosialt og økonomi.  

Alt vårt arbeid skal ha full transparens mot omverden og aktivt kommuniseres utad. 

Vi skal beskytte det ytre miljø mot forurensning ved valg av miljøvennlige materialer og prosesser. For å oppnå vår målsetting skal vi søke å heve alle medarbeideres bevissthet og kunnskapsnivå på områdene helse, miljø og sikkerhet (ESG). 

 
Bærekraftsarbeidet baseres på følgende bærekraftsmål (SDG) 

NOVA Spektrum skal være en ledende aktør og inspirasjonskilde i Norge og internasjonalt, innenfor bærekraftige møteplasser og arrangementer. Bærekraftsarbeidet baserer seg følgende bærekraftsmål (SDG).  

SDG 11: Bærekraftige byer og samfunn
NOVA Spektrum ønsker gjennom egne aktiviteter å påvirke nærområdet og samfunnet på en positiv måte. Herunder også i vårt arbeid med utvikling av eiendom, samt etablering av egne arrangementer med fokus på temaet – for eksempel Foodscape og Evolve Arena. 

SDG 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 
NOVA Spektrum setter særlig søkelys på ansvarlig forbruk og produksjon.  

SDG 17: Samarbeid for å nå målene 
NOVA Spektrum er et sentralt møtested som samler 4-5.000 utstillere og rundt 500.000 personer besøker arenaene våre hvert år. Å finne og kommunisere bærekraftsløsninger i samarbeid med både leietagere og leverandører har fokus.