Stiftelsen NOVA Spektrum

Stiftelsen NOVA Spektrum er en selveid stiftelse. Den eier og driver NOVA Spektrum i Lillestrøm og Oslo Spektrum.

Stiftelsens formål er å fremme næringslivet, kulturlivet og organisasjonslivet ved å eie og utvikle møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon.

Styret og valgkomitéen er sammensatt av representanter fra Næringslivets Hovedorganisasjon og Virke.

NOVA SPEKTRUM

NOVA Spektrum er en internasjonal arena for messer utstillinger, kongresser, konferanser, banketter, konserter og events og driver virksomhet i tilknytning til dette. NOVA Spektrum het Norges Varemesse fram til 18. november 2021.

NOVA SPEKTRUM SOM ARRANGØR
NOVA Spektrum arrangerer både fag- og publikumsmesser. Noen av de største messene er Oslo Design Fair (tidligere Gave & Interiør), Nor-Shipping, UMAMI ARENA (tidligere SMAK), Oslo Motor Show, Hagemessen, Camp Villmark, Sjøen for Alle og Bygg Reis Deg. Nova Spektrum leier også ut lokaler til eksterne arrangører av messer, og bidrar til gjennomføring av konserter, kongresser og andre arrangementer.

FLEKSIBEL ARENA FOR ALLE TYPER ARRANGEMENT
I NOVA Spektrums lokaliteter er det mulig å arrangere alt fra store til små fagmesser, publikumsmesser, bedriftsarrangementer eller seminarer kombinert med utstilling samt store internasjonale kongresser, konferanser, seminarer, «kick-offs» eller konserter.

Messesenteret består av sju større og mindre haller som til sammen gir 39.000 kvm utstillingsareal for messer og events. Hos NOVA Spektrum arrangeres også kongresser for opptil 10.000 deltagere – med plenumssal til 6000 deltagere. Senteret møter internasjonal standard med 55 møterom i alle størrelser. Over 25 av møterommene har plass til over 100 personer. I hallene er det blant annet plass til 6000 personer til middag, 2500 personer til bankett på runde bord, eller 12.000 personer på stående konsert.

OSLO SPEKTRUM

Oslo Spektrum, fullt navn Oslo Spektrum Arena ANS, er en innendørs flerbruksarena for konserter, idrettsarrangementer og store messer i Norge. Arenaen åpnet i desember 1990 og hadde sitt første hele driftsår i 1991. I desember 2005 tok Norges Varemesse over som eiere.

Med opptil 9700 sitteplasser brukes Oslo Spektrum regelmessig som konsertarena når internasjonale artister gjester Oslo. I tillegg huser arenaen en rekke andre typer arrangementer – som idrettsarrangementer, messer og konferanser. Oslo Spektrum ligger sentralt i Oslo sentrum, like ved Oslo sentralstasjon og Oslo bussterminal.

Vår ledergruppe

Gunn Helen Hagen er administrerende direktør for Stiftelsen NOVA Spektrum. Ledergruppen har følgende sammensetning:

HISTORIEN VÅR

Stiftelsen NOVA Spektrum har gjennom sine virksomheter vært vertskap for Norges største messesuksesser gjennom nesten 100 år, 40 av dem på Sjølyst. I de første 50 år, spilte Norges Varemesse en stor rolle i utviklingen og presentasjonen av norsk næringsliv, både i Norge og i utlandet.

I 1918 ble en messekomité nedsatt på initiativ fra næringslivet og var sammensatt av representanter fra de større næringslivs-organisasjonene i Norge. Komitéen skulle utarbeide en plan for etablering av en norsk varemesse. Behovet oppstod i tiden etter første verdenskrig da Norge sto i fare for å bli oversvømt av utenlandske varer.

Norges Varemesse 1922 på Akershus festning.

Den første norske riksmessen gikk av stabelen på festningsplassen i Oslo 5.–12. september 1920. Åpningen ble høytidelig markert av Haakon VII. Messen hadde 280 firmaer til stede, 8000 registrerte kjøpere og 53 000 besøkende. Riksmessene ble avholdt årlig og ambulerte mellom Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

I 1925 ble Norges Varemesse en forening med representanter fra de viktigste næringsorganisasjonene i Norge.

Norges Varemesse flyttet fra Akershus festning til eget messesenter på Sjølyst i 1962. Den 14. Riksmessen i 1958 ble den siste på Akershus festning, og i august 1959 la ordfører og Varemessens styreformann Rolf Stranger ned grunnsteinen til nybygget på Sjølyst. 3. mai 1962 åpnet Olav V den 15. Riksmessen, som den første utstilling i eget messesenter, Sjølystsenteret. Etter flyttingen økte antall årlige messer fra tre messer i 1962 til 24 messer i 1970.

Den nasjonale linjen opphørte i 1963. Norges Varemesse begynte å arrangere messer også med utenlandske utstillere.

Bilutstillingen i 1964 ble den mest besøkte messe gjennom tidene med 172 000 besøkende.

I begynnelsen av 1970-årene ble virksomheten utvidet. Organisasjonen ble utviklet, og antallet arrangementer økte. I disse årene ble grunnlaget lagt for en rekke av de messer som i dag er blant Norges Varemesses viktigste arrangementer.

Sivbåten RA fra Thor Heyerdahls ekspedisjon kom til Norge i 1973 i meget dårlig forfatning, og byen hadde ingen lokaler som kunne ta imot den. Varemessen stilte derfor D-hallen til disposisjon. Her ble den restaurert av indianere fra Titicacasjøeni Peru, som bodde og spiste i bygget i restaureringsperioden.

I 1981 ble Norges Varemesse en stiftelse – etter å ha vært en forening helt siden 1925.

Messebygget ble rammet av en stor brann i 1984. Messen Sjøen for Alle ble likevel arrangert bare 10 dager etter brannen. Gjenoppbyggingen og nytt inngangsparti var ferdig året etter, og den nye inngangen gjorde det mulig å arrangere flere messer samtidig. Ved gjenoppbyggingen ble utstillingsflaten økt med 3 000 kvm, restauranten ble plassert over det nye inngangspartiet og Rica-kjeden overtok serveringen.

Et nytt utstillings- og parkeringsbygg ble ferdigstilt i 1989. Sjølystsenteret ble dermed det største messeanlegget i Norge, og var siden et landemerke ved hovedinnfartsveien til Oslo vestfra helt frem til flytting av virksomheten til Lillestrøm i 2002.

I 1991 hadde Norges Varemesse 5 300 utstillere og 575 000 besøkende, noe som er rekord i messesammenheng i Norge. Året etter (1992) ble anlegget på Sjølyst ytterligere utvidet med et nytt konferansesenter. Hele anlegget utgjorde nå 65 000 kvm inkludert garasjeanlegg, hvorav messehaller 24 000 kvm. Høyeste antall arrangementer på et år var 42 i 1999. Norges Varemesse arrangerte totalt ca. 1050 messer på Sjølyst, og det var til sammen 15 millioner besøkende på disse messene.

Etter 40 år på Sjølyst flyttet Norges Varemesse i august 2002 til nye lokaler i Lillestrøm. Det nye moderne messe- og kongressanlegget er på 59 000 kvm, hvorav messehaller 39.000 kvm. Anlegget har tilhørende hotellfasiliteter i regi av Olav Thon Gruppen. I 2006 kjøpte Norges Varemesse Oslo Spektrum og overtok driften. Begge arenaene både i Oslo sentrum og i Lillestrøm er vertskap for messer, konserter, konferanser, kongresser og andre events.

Selv med nytt messesenter ble det behov for ytterligere hallplass for å kunne avvikle større messer. Ytterligere en hall ble derfor bygget, og Hall E sto ferdig 1. desember 2008. Administrasjonen flyttet fra leide kontorlokaler hos Thon Hotel Arena, til 2. etasje i den nye messehallen.

Den 18. november i 2021 endret arrangement- og eventsenteret Norges Varemesse navn til NOVA Spektrum.