Søk om fribilletter fra vårt billettfond

I samarbeid med SNØ, Lillestrøm Kultursenter, LSK og Strømmen Storsenter har vi etablert et felles billettfond. Du kan søke om fribilletter fra fondet som gir deg gratis adgang til våre arenaer og arrangement.

Formålet med billettfondet er å gjøre det mulig for flere å få positive opplevelser i eget nærmiljø.

Billettfondet gir deg mulighet til å søke om fribilletter til våre arenaer/arrangement.

Søkere være bosatt på Romerike. Alle kan søke om fribilletter, men søkere i form av barnefamilier og enkeltpersoner med utfordringer som har glede av en positiv opplevelse, vil bli prioritert.

Vi kan dessverre ikke hjelpe alle, men ønsker å utgjøre en positiv forskjell for dem som blir prioritert i våre tildelingsrunder.

Mottakere av fribilletter vil bli kontaktet etter hver søknadsrunde, med avhenting av billettene på Strømmen Storsenter (du vil motta epost med nærmere informasjon om dette ved tildeling).

Søknadsfrister:

Tildelingsrunde 1: 2.april 2024. Aktuelle mottakere er kontaktet.

Tildelingsrunde 2: 2.september 2024

Vårt felles billettfond er et prøveprosjekt i 2024.

Ved spørsmål i forbindelse med billettfondet, kan NOVA Spektrum kontaktes: iw@novaspektrum.no

kommende events