Transport og lagring

NOVA Spektrum Logistics står til tjeneste med godshåndtering til messer og arrangement.

Logg inn på My Stand for å se priser for alle våre tjenester.

GODS TIL MESSENE ADRESSERES TIL:

“Firmanavn”
“Messe”
“Standnr”
c/o NOVA Spektrum
Messeveien 14
N-2004 Lillestrøm

Alt gods må ha fraktdokumenter, inkludert kurér forsendelser. Vær vennlig og send beskjed på forhånd på e-post (kontaktopplysninger finner du nederst i artikkelen). Husk å ta med kopi av forsendelsesdokumentet.

ADRESSERING AV FAKTURA

Alle internasjonale forsendelser må følges av en faktura, dersom ikke ATA Carnet benyttes.

Det kan ikke sendes varer som skal brukes midlertidig og varer som skal innføres ordinært (gis bort / forbrukes /  selges) på samme faktura.

Faktura må vise avsenders fulle navn og adresse, sendingens faktiske innhold, verdi, fraktbetingelser samt om varen skal innføres midlertidig.

GODS SOM KOMMER FØR MONTERINGSTIDEN

Gods som kommer før monteringstiden vil bli satt på lager og satt ut på standen den dagen monteringen starter. Gods som kommer under monteringstiden vil bli levert direkte på standen.

Logg inn på My Stand for å se priser for alle våre tjenester.

BESTILLING AV TRUCK

For å sikre at vi har nok bemanning og rett utstyr tilgjengelig er det viktig å melde fra om behov for truck-assistanse senest 1 uke før montering starter.

EKSTRA TUNGT GODS

Vi har vanligvis bare tilgjengelig trucker opp til 3500 kg. Truck over 3500 kg eller kran må forhåndsbestilles.

LEIE AV JEKKETRALLER, TRUCK OG KRANBIL

Kontakt NOVA Spektrum Logistics (kontaktopplysninger finner du nederst i artikkelen.)

IMPORT OG FORTOLLING AV VARER

NOVA Spektrum Logistics tilbyr fortolling av varer til alle messer, både midlertidig og permanent.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med import og fortolling av varer på denne siden.

LAGRING AV TOMGODS

Bestilles på NOVA Spektrum Service i glassgaten eller på NOVA Spektrum Logistics kontor på riggdekket (bak messesenteret). Tomgodset vil da bli hentet på standen din og returnert til standen igjen når messen stenger (demontering). Umerkede esker på din stand kvelden før åpning av messen, vil bli automatisk kastet av rengjøringspersonale.

Logg inn på My Stand for å se priser for alle våre tjenester.

RETUR AV GODS

Gods som skal returneres til utstillerens adresse eller som skal transporteres videre må bestilles på NOVA Spektrum Logistics kontor på riggdekket (bak messesenteret). Da vil du få utdelt adresselapper, som godset skal merkes med. Om du har avtalt med et annet fraktselskap om videresending av godset må du selv kontakte transportøren.

Alt gods må merkes før retur, uavhengig om du benytter NOVA Spektrum Logistics eller egen transportør.

UAVHENTET GODS

Uavhentet gods blir kjørt til NOVA Spektrum Logistics lager etter endt demonteringsperiode for utstillers regning.


POSTPAKKER

Postpakker som sendes med BRING eller annen speditør av stykkgods må merkes på følgende måte:

“Firmanavn”
“Messe”
“Standnr”
Telefon nr til kontaktperson i firma
c/o NOVA Spektrum
Messeveien 14
N-2004 Lillestrøm

Vi gjør oppmerksom på at noen må være tilstede på standen når BRING/Posten kommer, er standen ubetjent blir pakken returnert til vårt lokale «Post i butikk» kontor, som er KIWI Stillverksveien. (Gjelder kun pakker som er sendt med BRING).


BREV UNDER 2 KG

Brev under 2 kg som sendes som vanlig brevpost skal merkes på følgende måte:

“Firmanavn”
“Messe”
“Standnr”
c/o NOVA Spektrum
Postboks 75
2001 Lillestrøm

Det gjøres oppmerksom på at post ikke blir hentet i helgene, du bør regne 2 dager forsendelsestid i Norge, 5 dager i Norden.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

NOVA Spektrum Logistics
Tlf: +47 40 00 02 67
E-post:logistics@novaspektrum.no