Gjennom vårt arbeid med å skape og legge til rette for møteplasser har vi fokus på tiltak som bidrar til at vi når våre mål på området for bærekraft.

Gjennom vår strategi har vi identifisert fem konkrete bærekraftmål som er mest aktuelle for oss basert på vår virksomhet, og der vi tror at vår innsats i størst grad kan bidra til å utgjøre en positiv forskjell. I tillegg har vi satt oss som konkret mål å:

Vi er Miljøfyrtårn

NOVA Spektrum har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2012, med løpende resertifisering årene etter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Som sertifisert virksomhet, både som byggeier og gjennom grønne arrangement, oppfyller vi krav om at tiltak gjennomføres løpende for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Ordningen gir oss verktøy til å jobbe konkret med bærekraft, blant annet innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport, energibruk og innkjøp.

Vårt arbeid med bærekraft i NOVA Spektrum

Du finner mer informasjon om hvordan vi jobber med bærekraft i NOVA Spektrum her.