Kåret til Årets forbilde!

Nylig ble Fadia Iraki kåret til Årets kvinnelige forbilde på NOVA Spektrums 8.mars-arrangement. Nå har Fadia bestemt seg for å donere prispengene til Stiftelsen Erkeengler som gjør en viktig forskjell for mange.  

I samarbeid med NHO Viken Oslo, Handelsbanken og Romerikes Blad deler Stiftelsen NOVA Spektrum hvert år ut prisen for årets kvinnelige forbilde på Romerike. Formålet med prisen er å synliggjøre viktige forbilder i regionen gjennom å hedre kvinner som utgjør en positiv forskjell innenfor næringslivet, kulturlivet eller samfunnslivet.

Årets kvinnelige forbilde 2024

Tidligere denne måneden ble Fadia Iraki tildelt prisen for 2024. Fadia er opprinnelig flyktning fra Libanon, men er nå bosatt i Lørenskog etter at hun kom til Norge på slutten av åttitallet.

I sin begrunnelse for tildelingen la juryen spesielt vekt på at Fadia representerer en viktig og uvurdelig ressurs for bedre integrering og inkludering i samfunnet gjennom sin enorme innsats innen frivillig sektor. Fadia har gjennom en årrekke vært en viktig bidragsyter i sanitetsmiljøet i regionen og representerer en viktig støttespiller for å hjelpe innvandrerkvinner med å komme seg ut av hjemmet, lære seg språket og bidra aktivt i lokalsamfunnet.

Juryleder Gunn Helen Hagen gratulerer Fadia Iraki med prisen for årets kvinnelige forbilde sammen med resten av juryen.

Donerer prispengene

Sammen med et innrammet diplom mottok årets prisvinner en gavesjekk øremerket et veldedig formål på Romerike. For noen dager siden bestemte Fadia Iraki seg for å donere pengene til Stiftelsen Erkeengler. Stiftelsen jobber for at flere barn og unge skal gis muligheten til å delta i lek og fritidsaktiviteter gjennom å gi økonomisk støtte til familier som opplever en anstrengt økonomi.

Stolt prisvinner

Jeg setter stor pris på denne prisen og på det flotte initiativet dere tar for å hedre kvinnelige forbilder i regionen. Denne prisen gir meg enda mer energi og motivasjon til å fortsette arbeidet med å være aktiv i eget lokalmiljø.

Fadia Iraki er både stolt og ydmyk over å ha mottatt prisen for Årets kvinnelige forbilde, og ønsker samtidig å rette en stor takk til Stiftelsen NOVA Spektrum for å ha tatt initiativ til en slik markering i forbindelse med sitt årlige kvinnedagsarrangement. Prispengene som Stiftelsen Erkeengler mottar kommer også godt med i arbeidet med å gi flere barn og unge muligheten til å delta på aktiviteter som bidrar til inkludering og sosiale fellesskap.

Avslutningsvis: Som Årets kvinnelige forbilde, har du en oppfordring til andre?

Jeg håper flest mulig engasjerer seg i sitt eget nærmiljø og bidrar til frivillig innsats. Slik bygger vi et bedre og mer inkluderende samfunn som vil gjøre at enda flere kan lykkes, avslutter Fadia.

Fadia Iraki ble også intervjuet av Romerikes Blad i forbindelse med tildelingen av prisen. Intervjuet kan leses her.

kommende events