For NOVA Spektrum er det viktig at du som kunde blir mest mulig fornøyd med produktet du bestiller. Derfor har vi opprettet noen retningslinjer angående bestilling av fotografering. Slik at du som kunde er innforstått med hva man kan forvente, og hva man har krav på i forkant og etterkant av bestilling ved fotograferingen. Som kunde har du det hele og fulle ansvar for at vilkårene er lest og forstått, før man avtaler fotografering med NOVA Spektrum.

Med å engasjere NOVA Spektrum til fotografering sier du deg enig i disse betingelsene.

Pris og faktura
Avtalt pris for oppdraget skal dekke hele oppdragets omfang som forberedelser, fotografering og redigeringstimer.
Faktura blir ettersendt fra NOVA Spektrum Service etter at ferdig redigerte bilder er oversendt kunden.
Alle priser er oppgitt eks. mva

Rettigheter og bruk
Alle bilder tatt av fotografene til NOVA Spektrum er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til åndsverksloven.
Det betyr at NOVA Spektrum har alle rettigheter og eierskap til alle bildene.
NOVA Spektrum har rettigheter til å bruke bildene i sin markedsføring.
Kunden har rettigheter til å bruke bildene i egen markedsføring.
NOVA Spektrum kan ikke bruke bilder på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke anstøtende.
NOVA Spektrum fraskriver seg ethvert ansvar for mislykkede/tapte bilder.
Kunden har ikke lov å videreselge bildene uten egen avtale.

Tid og avbestilling
Oppdraget med fotografering trer i kraft når kunden og fotografen til NOVA Spektrum har avtalt tid og pris via e-post.
Avbestilling av fotograferingen etter 24t blir belastet med 50% av avtalt fotografering.
Hvis kunden ikke møter opp til avtalt tid skal 50% av avtalt fotografering belastes.
Ved utendørsfotografering kan vi måtte flytte timen på grunn av været.
Ved sykdom eller lignende hos fotograf skal kunden ikke belastes for oppdraget.