Bli bedre kjent med vår nye styreleder Dag Andresen

Dag Andresen er ny styreleder i Stiftelsen NOVA Spektrum. Andresen har lang erfaring fra både næringslivet og ulike styreroller, og ser frem til å bidra til den videre utviklingen av stiftelsen.

En samlet valgkomite står bak valget av Dag Andresen (61 år) som ny styreleder i Stiftelsen NOVA Spektrum. Andresen er utdannet siviløkonom og har innehatt en rekke lederstillinger i Veidekke siden midten av åttitallet, sist som administrerende direktør for selskapets bygge- og anleggsvirksomhet i Norge. I dag er han direktør og seniorrådgiver for Veidekke.

Andresen har i tillegg lang og bred styreerfaring, og har blant annet vært styreleder i BA Media, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggenæringens Landsforening.

Jeg gleder meg til å ta fatt på rollen som styreleder i Stiftelsen NOVA Spektrum, og har allerede latt meg imponere av den unike arrangementskompetansen som virksomhetens medarbeidere besitter. I tillegg er stiftelsen i full gang med planleggingen av to store by- og eiendomsutviklingsprosjekter som vil ha stor nærings- og samfunnsmessig betydning, og som jeg ser frem til å følge tett gjennom rollen som styreleder, sier Andresen.

Administrerende direktør Gunn Helen Hagen i Stiftelsen NOVA Spektrum sammen med avtroppende styreleder Jan Halstensen (t.v.) og påtroppende styreleder Dag Andresen (t.h.).

Lidenskap for tall og struktur

Dag Andresen beskriver seg selv som en hyggelig og jovial kar med lidenskap for tall, struktur og orden. Dette har brakt økonomen som egentlig planla ingeniørstudier før kjærligheten bandt han til Oslo og studier ved BI, langt allerede fra første dag etter endt studiedag. Etter å ha startet som trainee i Veidekke har det vært en jevn ferd mot de ulike rollene på leder- og direktørnivå. Nå ser Dag frem til vervet som styreleder i Stiftelsen NOVA Spektrum.

Dag Andresen ser frem til å ta fatt på vervet som styreleder i Stiftelsen NOVA Spektrum.

Først og fremst ble jeg både overrasket og smigret over å bli spurt om å overta stafettpinnen etter mangeårig styreleder Jan Halstensen. Samtidig var det lett å takke ja til vervet basert på de gode tilbakemeldingene som jeg mottok fra andre med hensyn til kvaliteten på både administrasjonen og styret i virksomheten. Stiftelsen NOVA Spektrum er en solid virksomhet som lykkes med å kombinere god drift med fornyelse og offensive ambisjoner for fremtiden.

Store positive ringvirkninger

Andresen har også lagt merke til de store positive ringvirkningene som oppstår i forlengelsen av møteplassene NOVA Spektrum og Oslo Spektrum skaper og legger til rette for. Det økonomiske fotavtrykket til stiftelsen er på 2 566 fulltidsarbeidsplasser og hele 2,3 milliarder kroner i årlig verdiskaping. Hvert årsverk i NOVA Spektrum og Oslo Spektrum gir grunnlag for hele 9 årsverk totalt i egne omgivelser.

Les mer om Stiftelsen NOVA Spektrums samlede ringvirkninger her >>

Stiftelsen er en stor og viktig motor for positiv utvikling av hovedstadsregionen, og skaper større ringvirkninger enn jeg trodde på forhånd. At virksomheten betyr så mye lokalt i form av lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping i eget nærområde, gir en ekstra dimensjon over styrearbeidet.

Helt i tet

Dag har besøkt flere av messene og arrangementene til NOVA Spektrum opp gjennom årene, og har også fått med seg flotte konsertopplevelser i hele Norges «storstue» Oslo Spektrum. Det var imidlertid først etter at han ble forespurt om å bli styreleder i virksomheten at han innså hvilket apparat som er i sving for å lage de gode besøksopplevelsene.

Hvert år skaper og legger NOVA Spektrum og Oslo Spektrum til rette for en rekke store og små møteplasser i form av messer, arrangement, konserter og events. Bildet er fra Oslo Motor Show høsten 2022 med over 53 000 besøkende.


Som gjest er det sjelden du tenker på den store kompleksiteten som er forbundet med store publikumsarrangement med flere hundre utstillere og tusenvis av besøkende. I realiteten er det imidlertid mye som skal på plass og mange ledd i verdikjeden som skal samarbeide tett for å oppnå et godt resultat. Mitt inntrykk er at NOVA Spektrum og Oslo Spektrum ligger helt i tet i Norge når det gjelder å skape og legge til rette for fysiske møteplasser i form av messer, arrangement, konserter, konferanser og events. 

– Gleder meg til å etablere Nordens råeste møteplass

Dag Andresen besitter verdifull kompetanse innen bygg, anlegg og eiendom som blir viktig nå som både nye Oslo Spektrum og Lillestrøm NXT etter hvert beveger seg over i en gjennomføringsfase etter mange år med planlegging og prosjektering. Dette har også blitt vektlagt i forbindelse med valg av Dag som ny styreleder for stiftelsen NOVA Spektrum:

Jeg gleder meg til å videreføre stiftelsens arbeid med å etablere Nordens råeste møteplass for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv midt i Oslo sentrum gjennom nye Oslo Spektrum. I tillegg fortsetter arbeidet med å forvandle dagens grå parkeringsplass ved NOVA Spektrum til en ny, moderne og grønn bydel som gjør kommunen til et enda bedre sted å bo, leve og jobbe i. Både Nye Oslo Spektrum og Lillestrøm NXT vil sette sitt preg på stiftelsen og samfunnet i årene som ligger foran oss.   

Nye Oslo Spektrum er en videreutvikling av dagens Oslo Spektrum med et nytt tilbygg som gir plass til en ny kongress- og kulturarena med kapasitet til 3 000 mennesker. I tillegg etableres et nytt kontorbygg med over 1 000 arbeidsplasser. De siste politiske avklaringene knyttet til prosjektet forventes å foreligge i løpet av våren 2023.

Ryddighet viktig

Det var Veidekke som i sin tid var entreprenør for bygget som i dag rommer NOVA Spektrum i Lillestrøm. Veidekke sørget også for oppføringen av den forhenværende arenaen til NOVA Spektrum (Norges Varemesse) på Sjølyst i Oslo. Dag Andresen er samtidig tydelig på at han er opptatt av ryddige forhold der det ikke kan stilles spørsmål ved hans habilitet:

Det vil være naturlig at jeg melder meg inhabil i alle saker som vedrører forhold som kan ha betydning for valg av leverandører og samarbeidspartnere der Veidekke har en potensiell rolle.  Dette har jeg også tydeliggjort overfor styret og administrasjonen i stiftelsen NOVA Spektrum.

Styrets medlemmer

Med valget av Dag Andresen som ny styreleder har styret i Stiftelsen NOVA Spektrum følgende sammensetning:
Dag Andresen – Styreleder
Pål Harv – Styrets nestleder
Egil Magne Olsvik
Hilde Merethe Kristoffersen
Liv Kari Skudal Hansteen
Nina Solli
Cecilie Svabø (representant for de ansatte)
Robert Funkqvist (representant for de ansatte)


kommende events