Bygger konkurransekraft på både bransje- og enkeltselskapsnivå

Norges største møteplass for elektrobransjen arrangeres for første gang på fire år. Prosjektdirektør for Eliaden Svein B. Arnesen melder om gode besøkstall og stor interesse for årets arrangement fra bredden av bransjeaktørene i det norske markedet.

Eliaden er en av Norges største fagmesser, og arrangeres normalt sett annethvert år av stiftelsen Elektroforum. Årets messe er imidlertid den første møteplassen som finner sted på fire år, etter at Eliaden 2020 først ble utsatt til januar 2021 som følge av koronapandemien, med senere avlysning av samme årsak. Interessen blant utstillerne har imidlertid vært svært bra i forbindelse med Eliaden 2022, og dette arrangementet har heldigvis latt seg gjennomføre som planlagt.

Gode besøkstall

På dag 2 for av Eliaden 2022, er prosjektdirektør Svein B. Arnesen svært fornøyd med den foreløpige gjennomføringen av årets messe:

— Vårt arrangement representerer Norges største og viktigste møteplass for elektrobransjen. Messen samler et stort antall utstillere og representerer et utstillingsareal på hele 12 000 kvadratmeter. I tillegg opplever vi svært gode besøkstall og publikumsvekst sammenlignet med tidligere år. Betydningen å samle alle fagområdene i den elektrotekniske bransjen er stor, og bidrar til å forsterke konkurransekraften til både bransjen og alle enkeltselskapene som er representert på Eliaden, sier Arnesen.  

Viktige arena for kunnskapsformidling

Arnesen trekker frem at flere av utstillerne som deltar på Eliaden i år, er leverandører som tidligere ikke har deltatt, eller som ikke har deltatt på flere år på messen. Dette bidrar til at det samlede utstillerarealet har gått opp sammenlignet med forrige gang Eliaden ble arrangert.  Samtidig understreker Arnesen at Eliaden representerer noe mer enn bare et utstillingsvindu for den elektrotekniske bransjen:

— Eliaden representerer også en viktig arena for formidling av kunnskap og innsikt på tvers av den elektrotekniske bransjen. Vi har derfor lagt til rette for en rekke seminarer der både Nelfo og andre aktører bidrar med faglig påfyll om relevante tema i løpet av messedagene. Slik skaper vi en enda bedre møteplass for dem vi er opptatt av å være sterkt til stede for. For oss er det også svært praktisk å kunne gjennomføre dette når bransjen er samlet på ett sted, ettersom bransjens geografiske spredning i utgangspunktet er stor, og det er ressurskrevende å gjennomføre mange mindre møteplasser rundt omkring i landet, sier Arnesen.  

Fra arrangørens side melder det om veldig godt besøk på alle konferansene så langt.

Roser arrangøren for godt samarbeid

Prosjektdirektør for NOVA Spektrum Eli Næsfeldt, gir arrangøren ros for godt samarbeid i forbindelse med planlegging og gjennomføring årets Eliaden, og sier det er hyggelig å se at arrangementet igjen lar seg gjennomføre:  

— Eliaden er et viktig arrangement som har blitt arrangert gjennom flere tiår. Dessverre gjorde koronapandemien og myndighetenes strenge smittevernrestriksjoner det umulig å gjennomføre arrangementet som planlagt i 2020 og 2021. Vi er derfor svært takknemlige for at Eliaden 2022 går av stabelen som planlagt, og at dette arrangementet ser ut til å bli en stor suksess både med hensyn til praktisk gjennomføring, og med hensyn til antall utstillere og besøkende, sier Næsfeldt.

Næsfeldt forteller at ulike deler av organisasjonen har vært involvert i planleggingen og gjennomføringen av Eliaden 2022 fra NOVA Spektrums side, og peker blant annet på at det har blitt levert en rekke tjenester fra NOVA Spektrums designavdeling til utstillerne i forbindelse med arrangementet. Den samlede arrangementskompetansen til NOVA Spektrum har også vært viktig på andre områder i forbindelse med gjennomføringen av Eliaden, som varer frem til torsdag 2.juni 2022.  

Les mer om Eliaden her.

kommende events