Disse planene er fantastiske for Lillestrøm!

Reaksjonene fra innbyggerne i Lillestrøm var svært positive da planene for vår nye bydel ble vist frem denne helgen. Planene legger til rette for at området rundt NOVA Spektrum kan bli en ny sentrumsbydel med boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet.

Dette er midt i blinken for oss som ønsker å bo med gangavstand til Lillestrøm stasjon og resten av sentrum. Planene er rett og slett fantastiske!

Innbyggerne som hadde tatt turen til Lillestrøm bibliotek denne helgen fikk seg en skikkelig aha-opplevelse da planene for Lillestrøm NXT ble vist frem av prosjektsjef Birgitte Aas Garder. Gjennom bruk av VR-briller kunne innbyggerne se og oppleve den nye bydelen man er i gang med å planlegge for på dagens parkeringsplass ved NOVA Spektrum. En lignende presentasjon ble også holdt for noen uker tilbake, med samme positive respons da som nå.

Prosjektsjef Birgitte Aas Gaarder i Stiftelsen NOVA Spektrum synes det er hyggelig at innbyggerne i Lillestrøm ønsker planene om å utvikle området rundt NOVA Spektrum velkommen. Birgitte har bred erfaring fra store byutviklings- og eiendomsprosjekter som blant annet Tjuvholmen- og Bjørvikautbyggingen.

Bygger egne omgivelser

Bak planene for Lillestrøm NXT står stiftelsen NOVA Spektrum. Siden 2002 har virksomheten drevet Norges største arena for messer og arrangement i Lillestrøm. Ringvirkningene av alle tilreisende til Lillestrøm i forbindelse med sitt besøk til NOVA Spektrum er store, og gjør virksomheten til en av de største arbeidsgiverne i regionen ved siden av Oslo Lufthavn Gardermoen.

Les også: Store ringvirkninger i eget nærområde >>

Nå ønsker Stiftelsen NOVA Spektrum å videreutvikle sin virksomhet gjennom å bygge sine egne omgivelser, samtidig som virksomheten knyttet til messer og arrangement videreføres. Den planlagte satsningen er viktig for å skape enda bedre besøksopplevelser for alle tilreisende. I tillegg er satsningen i tråd med stiftelsens ønske om å skape en levende møteplass for innbyggerne, næringslivet og kulturlivet i Lillestrøm. Den selveide stiftelsen med hovedkontor i Lillestrøm har ingen eiere/aksjonærer, og driver sin virksomhet med utgangspunkt i et vedtektsfestet formål om å skape og legge til rette for møteplasser som genererer positive ringvirkninger.

Slik ønsker stiftelsen NOVA Spektrum å utvikle egne omgivelser med boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet.

8 – 900 nye boliger i sentrum

Den planlagte bydelen er forventet å skape store positive ringvirkninger i form av flere arbeidsplasser og økte felleskapsinntekter til kommunen. Tall fra Menon underbygger dette. Rådgivningsselskapet anslår at byutviklingsprosjektet Lillestrøm NXT vil tilføre Lillestrøm:

– 2100 nye arbeidsplasser
– 2,5 milliarder kroner i årlig verdiskaping
– Økte skatteinntekter på mellom 90 og 110 millioner kroner

Lillestrøm NXT representerer en sentrumsutvidelse i Lillestrøm som vil skape mange positive ringvirkninger for byen i form av blant annet flere arbeidsplasser og økte fellesskapsinntekter til kommunen.

I tillegg innebærer prosjektet 8 – 900 nye boliger med gangavstand til Lillestrøm stasjon og resten av sentrum. Dette gjør at Lillestrøm blir en kommune der enda flere kan bo, leve og jobbe på en klima- og miljøvennlig måte.  

Lillestrøm trenger flere sentrumsnære leiligheter

Planene for Lillestrøm NXT er i samsvar med et stort og økende behov for flere sentrumsnære boliger i Lillestrøm. Norconsult peker i en ny rapport på at boligsammensetningen i kommunen per i dag består av en stor andel eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. De skriver videre at kommunens fokus fremover bør våre på å sikre nok leiligheter i tråd med forventninger om ytterligere befolkningsvekst og økende aldring blant deler av kommunens innbyggere.

Flere leiligheter i sentrumsnære områder vil også være viktig for å dekke et voksende boligbehov for en- og tomannshusholdninger. Norconsult konkluderer tydelig med boliger og arbeidsplasser først og fremst bør etableres i gangavstand til knutepunkter. Dette er også i tråd med nasjonale og regionale føringer – og i overensstemmelse med planene for byutviklingsprosjektet Lillestrøm NXT.

Norconsult konkluderer i en ny rapport med at det bør bygges flere leiligheter i Lillestrøm, og at leilighetene bør være i gangavstand til knutepunktene i kommunen. Illustrasjonen viser hvordan deler av planene for Lillestrøm NXT ser ut.

Viktig med en fremtidsrettet kommuneplan

Konklusjonene fra det anerkjente rådgivningsselskapet er svært relevante i forbindelse med den forestående behandlingen av kommuneplanens arealdel. Planen som skal vedtas av kommunestyret i Lillestrøm før sommeren, inneholder mange detaljerte bestemmelser av stor betydning for den videre by- og eiendomsutviklingen i kommunen.

Stiftelsen NOVA Spektrum har i sine innspill i forbindelse med kommuneplanen vært tydelige på at det foreligger et fantastisk potensial for å transformere dagens parkeringsplass til en moderne og grønn bydel. Samtidig anbefales det at viktige bestemmelser for eiendommen til NOVA Spektrum behandles og fastsettes i forbindelse med behandlingen av planforslaget for området – og ikke vedtas i forbindelse med kommuneplanen. Dette gjør det mulig med en helt annen og bedre helhetlig tilnærming til planene der det er mange avhengigheter og sammenhenger som i sum danner utgangspunkt for den planlagte sentrumsutvidelsen prosjektet representerer.

Bestemmelsene for Lillestrøm NXT bør besluttes i forbindelse med behandlingen av planforslaget for eiendommen til NOVA Spektrum. Dette gjør det mulig med en helt annen og mer helhetlig tilnærming til planene.


Du kan lese mer om våre spennende planer for Lillestrøm NXT her.

kommende events