Et forbilde er noen som bidrar til positiv samfunsutvikling

Administrerende direktør i Romerikes Blad Kristina Fritsvold Nilsen er medlem av juryen i forbindelse med prisen for Årets kvinnelige forbilde. Nå kommer hun med en klar oppfordring til unge kvinner.

Hvorfor er det viktig å løfte frem kvinnelige forbilder på Romerike?

– Kvinner er fortsatt underrepresentert når det kommer til innflytelsesrike posisjoner – både nasjonalt, og i regionen vi er en del av. Da er det fint for yngre kvinner å la seg motivere og inspirere av andre kvinner som lykkes med prosjektene og målene sine.

Prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike skal gå til en kvinne som har utmerket seg på en positiv måte innenfor næringslivet, kulturlivet eller samfunnslivet i regionen. Hva mener du kan være gode eksempler som viser at man utmerker seg på disse områdene?

– Jeg mener det er viktig at man har et større mål enn bare det rent kommersielle eller sitt eget prosjekt. Et forbilde er noen som bidrar til positiv samfunnsutvikling i en eller annen form. Dette kan eksempelvis være en bedriftsleder som utviser utvidet samfunnsansvar eller noen som utrettelig kjemper for de svake i samfunnet. Det kan også være noen som har skapt noe nytt som kommer mange på Romerike til gode. 

Hva er din oppfordring til alle i forbindelse med muligheten for å foreslå kandidater til hvem som bør vinne prisen for årets kvinnelige forbilde i 2024?

Det hadde vært gøy om unge kvinner på Romerike benytter muligheten til å nominere kvinner de ser opp til. Dette er også min oppfordring til alle!

Om prisen for Årets kvinnelige forbilde

Prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike deles ut på Norges mest interessante 8.mars-arrangement i regi av NOVA Spektrum. Prisen er et felles initiativ i regi av Stiftelsen NOVA Spektrum, NHO Viken Oslo, Romerikes Blad og Handelsbanken. Formålet med prisen er å inspirere og motivere andre kvinner i regionen basert på at man utgjør en positiv forskjell innenfor næringslivet, kulturlivet eller samfunnslivet. Alle kan nominere kandidater til prisen før en jury kårer endelig vinner basert på mottatte forslag.

Norges mest interessante 8.mars-arrangement er et gratis og åpent arrangement fredag 8.mars i Lillestrøm.

Les mer og meld deg på Norges mest interessante 8.mars-arrangement her >>

kommende events