– Et skikkelig kinderegg av en møteplass!

Anders Tosterud i Bertel O. Steen er svært fornøyd etter sin deltakelse på NOVA Talks forrige uke. Konferansen i regi av NOVA Spektrum samlet 150 deltakere fra hele regionen til en dag full av innsikt, inspirasjon og nettverksbygging.

For oss er det viktig å være sterkt til stede på en møteplass der vi treffer målgruppen som våre merkevarer appellerer til. I tillegg er dette en velegnet arena for å oppnå den gode to-veis dialogen med nye og eksisterende kunder. NOVA Talks er en fantastisk nettverksarena, og ga oss i tillegg muligheten til å lære noe nytt og bli inspirert. Et skikkelig kinderegg av en møteplass, med andre ord!

Fulltegnet konferanse

Anders Tosterud, leder for næringssalg personbil i Bertel O. Steen, smiler tilfreds etter at de forrige uke fikk fremvist en splitter ny Mercedes EQE på heldagskonferansen NOVA Talks.

Bilen var perfekt plassert ved siden av foredragsscenen der eksperter, ledere, forskere og andre delte av sin kunnskap og innsikt på området for kunstig intelligens. Konferansen i regi av NOVA Spektrum var fulltegnet og samlet ledere og beslutningstakere på tvers av sektorer, bransjer og næringer i regionen.

Anders Tosterud mener NOVA Talks representerer et kinderegg av en møteplass.

– Vi ble møtt på en hyggelig og profesjonell måte av NOVA Spektrum i forbindelse med vår rolle som utstillere og deltakere på arrangementet. Vi sitter igjen med et inntrykk av at mange ønsker seg flere slike møteplasser i regionen vi er en del av, og at NOVA Spektrum traff godt både med hensyn til innhold og praktisk gjennomføring av NOVA Talks, sier Tosterud.

Kjente navn på foredragslisten

Kunstig intelligens er et av årets mest omtalte tema, og boken Maskiner som tenker av fysiker og forsker Inga Strümke er blant årets absolutte bestselgere. NOVA Spektrum hadde hentet inn flere kjente innledere og foredragsholdere i forbindelse med NOVA Talks – som blant annet Christoffer Hernæs, direktør for Skanska Digital, Merete Nygaard, gründer og daglig leder i Lexolve, seniorøkonom Sara Midtgaard, og Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Christoffer Hernæs var en av mange innledere på NOVA Talks 15.november. Foto: Scream Media.

Som del av programmet ble det også tid til flere panelsamtaler med deltakere som blant annet tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner og Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre.

9 av 10 ønsker å delta igjen

Responsen på valg av tema og konferansen som helhet, var svært god blant deltakerne på arrangementet. Evalueringsrapporten som er utarbeidet i etterkant av NOVA Talks, viser at:  

  • 9 av 10 deltakere gir konferansen høy score. Halvparten av de spurte gir konferansen topp score (karakter 5 eller 6)

  • Kun 8 prosent svarer at de anser det som lite eller ikke sannsynlig at de vil delta på lignende arrangement igjen i regi av NOVA Spektrum.

  • Deltakerne mener den tekniske gjennomføringen av arrangementet var svært vellykket. Hele 95 prosent av dem som har besvart evalueringen, er fornøyde med de tekniske sidene av NOVA Talks.

Fullsatt sal på NOVA Talks med deltakere fra hele Romerike og store deler av hovedstadsregionen.
Bilde: Scream Media.

Flere av deltakerne har også gitt gode og konstruktive tilbakemeldinger på hvordan lignende arrangement kan forbedres ytterligere i fremtiden.

Traff godt på målgruppen

Evalueringsrapporten viser at arrangørene av NOVA Talks også traff godt på målgruppen for arrangementet: Godt over halvparten av deltakerne har enten rollen som øverste leder eller mellomleder med personalansvar i egen virksomhet. Inkluderer vi mellomledere uten personalansvar, var det store flertallet av alle konferansedeltakerne i leder- og beslutningstakerposisjon.

Mange lot seg inspirere av innlederne på NOVA Talks. Foto: Scream Media.

Det var en god spredning blant deltakere fra privat og offentlig sektor, med overvekt av representanter fra næringslivet.

Neste NOVA Talks

NOVA Spektrum har som ambisjon om å arrangere flere møteplasser som retter seg mot ledere og beslutningstakere i 2024.

Følg med på hjemmesidene til NOVA Spektrum for mer informasjon om kommende arrangement.

kommende events