— For oss er bærekraft viktig på mat- og drikkeområdet

Lørdag 18.juni er FNs dag for bærekraftig gastronomi. NOVA Spektrum er opptatt av at bærekraft og det grønne skiftet også skal gjenspeiles i måten de tenker på når det gjelder utviklingen av egen satsning på mat- og drikkeområdet.    

Det var i 2016 FN vedtok sin resolusjon som sier at 18.juni skal være dagen for bærekraftig gastronomi. Siden har man over store deler av verden markert dagen hvert år gjennom å gi oppmerksomhet til bærekraftig gastronomi som grunnlag for å nå FNs bærekraftmål.

Stor og voksende mat- og drikkesatsning i regi av NOVA Spektrum

Etter mange års samarbeid med Thon Hotel Arena, overtok NOVA Spektrum fra mai i år all mat- og drikkeservering i messehallene på Lillestrøm. Med over 4 000 årlige utstillere og et samlet besøkstall på nærmere 500 000 hvert år, er satsningen på servering et stort og voksende forretningsområde for NOVA Spektrum. Nå er også et nytt restaurantkonsept med planlagt åpning høsten 2022 under etablering.

Les mer om Lillestrøm Lobby her

Tydelige mål på bærekraftområdet

NOVA Spektrum har gjennom egen strategi satt seg tydelige mål på bærekraftsområdet, og det er blant annet tallfestet en ambisjon om å redusere CO2-avtrykket per besøkende med minst 20 prosent de neste årene.

Freddy S. Bruu på besøk hos Hans Arild Grøndahl og Grøndalen Gård.

Ettersom mat- og drikkesatsningen på kort tid har blitt et viktig forretningsområde, er F&B Direktør Freddy S. Bruu opptatt av at også dette området raskt skal ta del i NOVA Spektrums samlede ambisjoner på området for bærekraft:

— For oss er bærekraft viktig på mat- og drikkeområdet, og noe vi prioriterer høyt i måten vi tenker på når det gjelder alle sider av vår virksomhet. Som ledd i dette er vi blant annet i gang med å etablere et leverandørforhold til lokale matprodusenter som kan bidra med kortreiste råvarer. I tillegg ser vi på ulike tiltak for å forebygge og redusere matsvinn i tråd med FNs mål om en halvering av dette innen 2030 på global basis. Flere andre konkrete tiltak er også under gjennomføring og planlegging, sier Bruu.

Smaken på Norge

Freddy S. Bruu er også opptatt av at det ligger mye bærekraft i å vektlegge norske produkter og råvarer. Dette bidrar i tillegg til stolthet om vår kulinariske arv, og har positiv innvirkning på målet om å skape økt positiv oppmerksomhet om Norge:

— Sett i sammenheng med at flere av våre arrangement har et stort antall deltakere fra Europa og verden for øvrig, kan vi gjennom vårt tilbud på mat- og drikkeområdet også skape økt interesse og nysgjerrighet for Norge som land på andre områder enn gastronomi. Dette er med på å skape positive ringvirkninger gjennom ulike former for nærings- og samfunnsaktivitet, sier Bruu.

Medarbeidere som er opptatt av bærekraft

Bruu forteller at de alltid er åpen for nye ideer om hvordan de kan bidra til å bli enda mer bærekraftige i sin satsning, og at dette er også noe de er opptatte av i forbindelse med rekruttering:

— Vi søker medarbeidere til vår mat- og drikkesatsning som har lyst til å bidra til å utvikle oss i en bedre og mer bærekraftig retning. Dette innebærer at kjøkken- og serveringspersonell hos oss er viktige medspillere for vår felles ambisjon om å utvikle oss i riktig retning i forbindelse med det grønne skiftet, sier Bruu.

Bruu oppfordrer personer med interesse for å jobbe med mat og drikke i NOVA Spektrum om å ta kontakt for nærmere dialog.

Les mer om våre stillingsannonser her

Gastronomiens dag

NHO Reiseliv skriver på sine hjemmesider at FNs resolusjon om bærekraftig gastronomi bygger på en anerkjennelse av gastronomi som et kulturelt uttrykk, og som viktig del av det kulturelle mangfoldet i verden. Den understreker også viktigheten av bærekraftig gastronomi for å nå FNs bærekraftmål. Du finner også mer informasjon om dagen for bærekraftig gastronomi her.  

kommende events