Forventer mer enn 2 500 cheerleadere til Lillestrøm i november

Visste du at Norge er i Europa- og verdenstoppen når det kommer til cheerleading? Gjennom et nytt samarbeid legger NOVA Spektrum til rette for at Norges største cheerleadingklubb kan arrangere Norwegian Open i Lillestrøm 18-19.november.

De fleste forbinder NOVA Spektrum med messer, arrangement og konferanser. Nå blir imidlertid også NOVA Spektrum arena for et av Norges største cheerleading-arrangement i høst. Arrangementet skjer i samarbeid med Nedre Romerike Cheerleaders (NRC Tigers), Norges største cheerleadingklubb med mer enn 600 medlemmer og hele 21 lag. 

Norwegian Open arrangeres på NOVA Spektrum 18-19.november.

Felles ønske om å bidra til positiv aktivitet

Samarbeidet mellom NRC Tigers og NOVA Spektrum er basert på et felles ønske om å bidra til positiv aktivitet i eget nærmiljø og en felles målsetting om å gi barn og unge et godt og variert fritidstilbud.

NOVA Spektrum leier ut deler av sin arena til en lav pris til NRC Tigers mot at klubben håndterer deler av publikumsfunksjonene selv. I tillegg er NOVA Spektrum opptatt av at klubben skal lykkes med arrangementet som NRC Tigers arrangerer på vegne av Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) for 10. gang i år. Arrangementet gjennomføres basert på kun dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer og foresatte:

Vi har ikke tradisjon for å leie ut vår arena til gjennomføring av idrettsarrangement. Samtidig heier vi på initiativet om å arrangere et av Norges største cheerleadings-arrangement i Lillestrøm. Et slikt arrangement betyr mye for både klubben og utøverne, og for å sette nærområdet vi er en del av enda sterkere på kartet. Dette gjør at vi takket ja til et samarbeid med NRC Tigers om Norwegian Open i høst, sier administrerende direktør i NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen.

Administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen gleder seg til samarbeidet med NRC Tigers i forbindelse med Norwegian Open.

Hagen legger til at NOVA Spektrum er imponert over størrelsen og aktivitetsnivået til NRC Tigers, og den funksjonen klubben spiller for å skape gode oppvekstsvilkår på Nedre Romerike.   

Forventer ca 2500 utøvere

Øyvind Arntzen er styreleder i NRC Tigers. Han er takknemlig for det gode samarbeidet med NOVA Spektrum i forbindelse med Norwegian Open, og ser frem til å ønske mer enn 2 500 cheerleadere velkommen til Lillestrøm om kort tid:

Norwegian Open samler mer enn 100 lag, 2500 utøvere og ca. 5 000 besøkende i Lillestrøm over to dager. Dette er et arrangement som betyr mye for både oss som klubb og resten av cheerleadingmiljøet i Norge. I tillegg er det en viktig inntektskilde for oss som arrangører, noe som er avgjørende for at vi kan beholde og utvikle vårt lokale tilbud rettet mot barn og unge, sier Arntzen.

Vi gleder oss til å fylle NOVA Spektrum og se idrettsgleden hos alt fra de yngste utøverne, som kanskje står foran publikum for første gang, til eliteutøverne i norgestoppen. Vi er takknemlig for at en stor aktør som NOVA Spektrum ser verdien av å støtte opp rundt et arrangement som betyr mye både lokalt og nasjonalt, avslutter Arntzen.

Visste du at Norge ligger i toppen både i Europa og verden når det gjelder cheerleading, og faktisk er den den mestvinnende nasjonen i EM med over 100 medaljer?

Du finner mer informasjon om Norwegian Open 18-19.november her.

kommende events