Gratulasjoner fra ordføreren i Lillestrøm

I september er det 20 år siden Norges Varemesse (NOVA Spektrum) etablerte seg i Lillestrøm. Ordfører Jørgen Vik gratulerer NOVA Spektrum med de to første tiårene i kommunen, og avslører også hvilket favorittarrangement han alltid prøver å få med seg.  

Jørgen Vik har vært ordfører siden 2020 etter mange år som engasjert lokalpolitiker i Skedsmo og senere nye Lillestrøm kommune. Vik har fulgt utviklingen i kommunen tett over tid, og mener NOVA Spektrum har vært viktig for både nærområdet og regionen etter at Kong Harald åpnet det nye messesenteret til Norges Varemesse (nå NOVA Spektrum) høsten 2002.

Har gått foran og vist vei

Norges Varemesse var en av de første og største bedriftene som fikk opp øynene for at Lillestrøm ble et nytt midtpunkt i Norge med etableringen av Oslo Lufthavn Gardermoen og Lillestrøm som eneste stoppested mellom Oslo og den nye hovedflyplassen. I ettertid har dette ledet til at mange andre bedrifter også har oppdaget hvor sentralt Lillestrøm ligger til, og hvorfor kommunen representerer et ypperlig utgangspunkt for å drive virksomhet.

I så måte representerer varemessen en pioner som har gått foran og vist vei, og som har vært sterkt medvirkende til den positive utviklingen vi har sett i kommunen siden begynnelsen av 2000tallet, sier Vik.

Tall fra SSB viser at Lillestrøm har hatt en betydelig økning i folketallet de siste tjue årene, og at næringsaktiviteten i området er høy. Utviklingen i antall private arbeidsplasser i kommunen er vesentlig høyere enn for landet som helhet, og plasserer Lillestrøm blant topp ti kommuner når det gjelder jobbskaping i næringslivet.

Ordfører Jørgen Vik (midten) mener NOVA Spektrum har vært en viktig bidragsyter til den positive utviklingen i Lillestrøm siden 2000tallet.

Verden samles i Lillestrøm

Vik mener NOVA Spektrum er en sterk motor for positiv utvikling av kommunen og regionen, og peker på at virksomheten bidrar til å samle Norge og verden i Lillestrøm. Dette setter Lillestrøm på kartet og gjør at mange ønsker å bo, jobbe og skape virksomhet i området. I tillegg bidro etableringen av Norges Varemesse i Lillestrøm i sin tid til at et stort område av byen ble utviklet til et hyggeligere og bedre sted for alle.

I gamle dager ble tomten som NOVA Spektrum i dag benytter til messesenter og parkeringsplass, anvendt til impregnering av trestolper. Det gamle impregneringsverket gjorde at denne delen av byen var mer eller mindre utilgjengelig for innbyggerne på grunn av kreosot og andre miljøgifter. Med etableringen av Norges Varemesse fikk vi tatt i bruk dette området på nytt, og da på en annerledes og mer fremtidsrettet måte sammenlignet med tidligere, sier Vik.

God samarbeidspartner

Ordføreren beskriver NOVA Spektrum som en tett og god samarbeidspartner for lokal og regional utvikling, og har lagt merke til at virksomheten bidrar inn i nærmiljøet på ulike måter:

Næringsaktiviteten som oppstår i forlengelsen av alle messer og arrangement er store, og bidrar til å skape mange arbeidsplasser i nærområdet. I tillegg representerer NOVA Spektrum også en betydelig arbeidsgiver i seg selv med mange flinke medarbeidere som engasjerer seg i eget nærmiljø. Dette er samfunnsbyggende og bidrar til å bevare og utvikle Lillestrøm som en attraktiv kommune, sier Vik.

NOVA Spektrum representerer en betydelig arbeidsgiver i Lillestrøm med mange medarbeidere som engasjerer seg i eget nærmiljø.

Store planer for Lillestrøm

NOVA Spektrum har store planer for utviklingen av eget nærområde de kommende årene gjennom prosjektet Lillestrøm NXT. Ambisjonen er å utvide dagens område rundt messebygget til en levende bydel med boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet. Dette vil innebære et stort løft for Lillestrøm og bidra til å videreutvikle byen i takt med forventninger om ytterligere vekst i folketall og næringsaktivitet.

Ordføreren understreker at han per nå verken har noen formening om selve prosjektet eller de ulike detaljene som vil fremgå av det kommende planforslaget, men uttrykker på generelt grunnlag at han er positiv til en videreutvikling av området.

Å transformere dagens parkeringsplass til et levende byområde er en måte å ta ytterligere grep om eget område på. Dette er veldig positivt og i tråd med hvordan vi tenker i Lillestrøm kommune, sier Vik.

NOVA Spektrum planlegger å etablere en ny og moderne bydel rundt messebygget. Planforslaget er under utarbeidelse og vil bli oversendt Lillestrøm kommune rundt årsskiftet 2022/2023.

Motorinteressert ordfører

Jørgen Vik har jevnlig deltatt på messer og arrangement i regi av NOVA Spektrum, og røper at han ved siden av ordførervervet også er en svært motorinteressert mann. Dette gjør Oslo Motor Show som foregår i slutten av oktober til et selvsagt favorittarrangement for Vik.

Oslo Motor Show er et flott arrangement for alle oss som har lidenskap for bil og motor, og som synes det er hyggelig å møte andre med samme hobby på en felles arena der det er utstilling, aktivitet og opplevelser. Når Oslo Motor Show går av stabelen henger ordførerkjedet igjen på kontoret, og jeg deltar som vanlig besøkende basert på min lidenskap for kjøretøy av både nyere og eldre årgang. Dette er et arrangement jeg alltid prøver å få med meg, røper Vik.

Oslo Motor Show er en mekka for alle med lidenskap for bil og motor. Årets arrangement foregår 28-30.oktober.

kommende events