Hvem fortjener prisen for Årets kvinnelige forbilde i 2024?

Sammen med NHO Viken Oslo, Handelsbanken og Romerikes Blad deler Stiftelsen NOVA Spektrum ut prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike 8.mars. Nå kan du foreslå kandidater til hvem som bør vinne prisen i år. Husk også å melde deg på Norges mest interessante 8.mars-arrangement!

I 2023 vant Rikke G. Komissar, tidligere direktør ved Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm, prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike.

Juryen trakk i sin begrunnelse frem at vinneren gjennom mange år har vært en viktig bidragsyter for å sette Romerike på kartet både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg ble det understreket at Rikke G. Komissar er en kvinne som representerer et stort og viktig forbilde for andre kvinner i regionen, og har utmerket seg på en positiv måte på mange områder – både gjennom rollen som leder av virksomheten hun har hatt ansvar for, og gjennom flere nasjonale og lokale verv.

Rikke G. Komissar vant prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike i 2023. Foto: Annar Bjørgli.

Kom med ditt forslag

Nå kan du komme med ditt forslag til hvem som fortjener å bli tildelt prisen for Årets kvinnelige forbilde i 2024.  Send oss ditt innspill på aktuell(e) vinnere og hjelp juryen med å finne den riktige kandidaten for prisen også i år.

Juryen ber om innspill på aktuelle kandidater som har tilknytning til Romerike, og som:

  • Inspirerer og motiverer andre kvinner i regionen basert på at man utgjør en positiv forskjell innenfor næringslivet, kulturlivet eller samfunnslivet.

  • Kan motivere andre kvinner i regionen til å ta på seg roller innen næringsliv, kulturlivet eller samfunnslivet i regionen.

  • Bidrar til å sette Romerike på kartet på en positiv måte.


Juryen vurderer alle mottatte innspill før de gjør en endelig vurdering av hvem som fortjener å motta prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike i 2024.


Offentliggjøres på Norges mest interessante 8.mars-arrangement

Årets prisvinner offentliggjøres på på Norges mest interessante 8.mars-arrangement i regi av NOVA Spektrum fredag 8.mars. Arrangementet er gratis og åpent for alle – både kvinner og menn.

Meld deg på vårt 8.mars-arrangement her >>

Årets jury

Juryen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike består i år av:

Rikke G. Komissar, avdelingsdirektør formidling og publikum Nasjonalmuseet (prisvinner 2023)

Gunn Helen Hagen, administrerende direktør Stiftelsen NOVA Spektrum

Kristina Fritsvold Nilsen, administrerende direktør Romerikes Blad

Hanna Flood, politisk rådgiver NHO Viken Oslo

Helene Warhuus Molund, assisterende banksjef Handelsbanken Lillestrøm.

kommende events