Hvor ble det gode samarbeidet av?

Administrerende direktør i NOVA Spektrum har skrevet et debattinnlegg om energikrisen og behovet for godt samarbeid på tvers for å håndtere den alvorlige situasjonen. Innlegget stod på trykk i Aftenposten lørdag 24.september. Du kan også lese innlegget her.

Hvor ble det gode samarbeidet av?

På kort tid har vår og andre virksomheters energiutgifter mangedoblet seg, og det ventes ytterligere økning gjennom 2023. Samtidig velger regjeringen å legge frem en strømstøtteordning for næringslivet med svakheter som kunne vært unngått gjennom bedre dialog og samarbeid på tvers.  

Vi anslår at utgiftene våre til strøm og varme neste år vil være syv ganger høyere sammenlignet med normalt, eller drøyt 90 millioner kroner mer enn det vi historisk har hatt på energiområdet.  

Vi gjør vårt beste for å redusere energiforbruket. Våre tiltak er imidlertid på langt nær nok for å dekke inn summen av de store merutgiftene som økte energipriser innebærer.

Vi må veie nærings- og samfunnsoppdraget vårt opp mot de økonomiske realitetene som energikrisen innebærer.

Vi må veie nærings- og samfunnsoppdraget vårt opp mot de økonomiske realitetene som energikrisen innebærer.

Reduserer vi vårt aktivitetsnivå, vil det ha dramatiske konsekvenser for verdikjedene vi er en del av. Velger vi å videreføre vår drift som normalt, vil det ødelegge for vår mulighet til å tilby alle våre medarbeidere trygge arbeidsplasser.

Vi er takknemlige for at myndighetene ønsker å hjelpe næringslivet i en krevende situasjon. Samtidig la regjeringen for noen dager siden frem en tiltakspakke med åpenbare svakheter, for eksempel at energiutgifter til fjernvarme ikke skal telle med i beregningen av bedriftenes strømintensitet. Svakhetene kunne i stor grad vært unngått gjennom enda bedre dialog med næringslivet og de andre partiene på Stortinget.

Gjennom pandemikrisen var det et nært samarbeid mellom næringslivet og myndighetene og mellom de ulike partiene. Resultatene av samarbeidet var treffsikre løsninger i en ekstraordinær krisesituasjon. Vi ønsker oss at den politiske viljen til bredt samarbeid på tvers fra pandemitiden blir gjenopptatt. Dette vil også bidra til at de beste løsningene på energikrisen blir identifisert og innført.

Gunn Helen Hagen
Administrerende direktør Stiftelsen NOVA Spektrum

kommende events