Inviterer ungdom fra Lillestrøm med i diskusjonen om nye Lillestrøm NXT

Som ledd i arbeidet med å utvikle den nye bydelen Lillestrøm NXT, inviterer NOVA Spektrum nå ungdommer med i dialogen om utviklingen av området. Formålet med medvirkningsprosessen er å få mer innsikt i hvordan bydelen kan utvikles slik at den blir attraktiv å ta i bruk for ungdommer og unge voksne når utbyggingen er ferdigstilt.

NOVA Spektrum har de siste årene jobbet med et planforslag som beskriver hvordan området rundt messehallene kan utvikles til en ny bydel som gjør Lillestrøm enda mer attraktiv som destinasjon og bosted. Prosjektet har fått navnet Lillestrøm NXT og vil bli en grønn og urban bydel med boliger, kontorer, hotell og annen næringsvirksomhet. I tillegg planlegges det å etablere en byscene og lokaler for handel og serveringssteder. Dermed vil dagens messevirksomhet bli en del av og integrert i et nytt sentrumsområde i Lillestrøm øst.

Fra før har NOVA Spektrum varslet at de i løpet av høsten 2022 vil åpne en ny restaurant. Dette er et første steg i endringene som NOVA Spektrum ønsker for området, og er en forløper til den videre utviklingen av området. Samtidig varsler NOVA Spektrum at de i løpet av høsten 2022 vil sende inn sitt planforslag for Lillestrøm NXT til Lillestrøm kommune.

Prosjektsjef for Lillestrøm NXT Birgitte Aas Gaarder.

Involverer ungdom i ny medvirkningsprosess
Det er lagt opp til en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med prosjektet. Prosessen startet med en digital medvirkningsundersøkelse som bidro til at det kom inn mange gode og konkrete innspill.

Nå inviterer NOVA Spektrum i samarbeid med rådgivningsselskapet Formverk inn ungdommer og unge voksne slik at denne delen av befolkningen kan komme med enda flere innspill til utviklingen av den nye bydelen. Prosjektsjef for Lillestrøm NXT Birgitte Aas Gaarder mener det er viktig å lytte til innspillene fra de unge:

– Basert på innsikt og kunnskap om hvordan unge bruker tiden sin i dag, vet vi at nærmiljøet spiller en viktig rolle med hensyn til fordelingen av tiden mellom hjemme og ute i det offentlige rommet. Vi ønsker å ta dette på alvor gjennom å lytte til gode innspill og tilbakespill fra de unge med hensyn til hvilke ønsker og behov de har til eget nabolag og omgivelser. Dette er innsikt som både kan bidra til å gjøre Lillestrøm til en enda bedre by for unge generelt, og som også vil være svært nyttig for oss i forbindelse med vårt konkrete byutviklingsprosjekt, sier Garder.

Gaarder forteller at innspillene er svært nyttige blant annet for å planlegge den fysiske utformingen og detaljeringen av området på en best mulig måte i samarbeid med arkitektmiljøene som er involvert i prosjektet.

Nye Parkgata skal bli en kul gate
Som del av utviklingen av Lillestrøm NXT planlegges det en ny gate med navn Parkgata gjennom området. Gata vil bli et nytt bindeledd mellom Nesa og Lillestrøm sentrum, men mest av alt så vil det bli en spennende gate som forener all aktiviteten ifm messer og kulturarrangementer, med dagliglivet i en by der folk ønsker å møtes. Gaarder er samtidig opptatt av at medvirkningsprosessen med ungdommene også skal bidra til at nye Parkgata blir en kul gate i seg selv:

– Vi er på jakt etter gode innspill fra de unge på hvordan Parkgata kan bli en attraktiv og kul gate. Hvordan skal en sentral bygate være for at ungdommer ønsker å dra dit? Vi har allerede enkelte tanker om dette, men er overbevist om at medvirkning og dialog med ungdommer vil gi verdifull innsikt, sier Gaarder.

Formverk samler opp innspillene fra prosessen og videreformidler disse til prosjektteamet som utvikler området.

Åpent hus
Senere i år vil NOVA Spektrum også invitere til åpent hus hvor man kan komme og høre mer om prosjektet, og få enda bedre innsikt i planene som foreligger for Lillestrøm NXT. Målet er å få dette til mens planforslaget er på høring, slik at det er mulig å komme med eventuelle innspill i høringsfasen i forlengelsen av god informasjon om prosjektet.

kommende events