Mange fornøyde utstillere på Bygg Reis Deg

Mange av utstillerne på Bygg Reis Deg melder om stor interesse for egne produkter og merkevarer på årets arrangement.

Onsdag 18.oktober åpnet Bygg Reis Deg dørene for 30.gang siden byggenæringens viktigste møteplass første gang fant sted i 1954. Besøkstallene har vært gode de første dagene av arrangementet, med økning fra dag en til dag to. Og selv om deler av byggenæringen opplever tilbakegang i eget aktivitets- og omsetningsnivå som følge av reduserte igangsettingstall, melder mange av utstillerne at de er positivt overrasket over hvor mange kjøpelystne kunder de møter på egen stand.

Les mer om Bygg Reis Deg 18-21.oktober >>

– Interessante møter som vil gi mye

En av de nærmere 400 utstillerne på Bygg Reis Deg i år, er Sørbø Industribeslag. Stein Kverneng fra selskapet har deltatt på arrangementet flere ganger før, og mener det også i år gir en stor verdi å være sterkt tilstede:

– Vi har hatt mange interessante møter og møtt mange interessante personer på kort tid i løpet av arrangementet. Dette betyr også at Bygg Reis Deg sannsynligvis vil gi oss mye i etterkant av selve arrangementet, forteller Kverneng.

Stein Kverneng er en av mange utstillere som melder om høy nytte av å delta på Bygg Reis Deg.

En annen utstiller som er svært fornøyd, er Airtox. Det danske selskapet produserer vernesko beregnet til bruk i blant annet bygg- og anleggssektoren. Selskapet melder om at arrangementet har vært fantastisk så langt, og at interessen og nysgjerrigheten for egne produkter og egen merkevare har vært over forventet.

NOVA Spektrum har også hatt kontakt med flere andre utstillere som melder om høy trøkk og god aktivitet på egen stand.

Hvorfor lykkes mange?

Felles for flertallet av utstillerne som er representert på Bygg Reis Deg, er at produktene og merkevarene som tilbys, har unike egenskaper som vanskelig lar seg formidle gjennom bruk av tekst, bilder og film alene. De må rett og slett oppleves.

Det er nettopp muligheten til å la kundene se, føle og oppleve egne produkter som gjør Bygg Reis Deg til en av landets beste og mest effektive salgs- og markedsføringskanaler for mange av leverandørene i byggenæringen.

Forskning viser nemlig at såkalt “sensory marketing”, altså det å appellere til flere sanser samtidig i markedsføringssammenheng, gir en helt annen – og større – sannsynlighet for å lykkes i salgsprosessen sammenlignet med tradisjonell markedsføring. Å appellere til flere sanser samtidig er kjerneingrediensen i markedsføringsmulighetene som Bygg Reis Deg og de andre møteplassene som finner sted på NOVA Spektrum, åpner for. Her trenger man ikke å nøye seg med å vise frem og beskrive produktene overfor potensielle kjøpere, men kan også invitere kundene til å prøve ut og teste produktene selv – med tilhørende sansestimulering på mange nivå samtidig (se, ta på, høre, lukte m.m.). I neste omgang leder dette ofte til en signifikant salgsøkning sammenlignet med bruk av andre markedsføringsmetoder.

Den gode effekten “sensory marketing” har, er en viktig årsak til at mange – både i byggenæringen og ellers – ser på messer og arrangement som en attraktiv og effektfull salgs- og markedsføringskanal.

Messer og arrangement gir en helt unik mulighet til å la egne kunder bruke flere sanser i egen kjøpsprosess. Forskning viser at dette er svært effektfullt for å lykkes med salg.

Vi ønsker alle utstillere og besøkende lykke til med de gjenværende dagene av årets Bygg Reis Deg!

kommende events