Med bærekraft på dagsorden for Nordens største anleggsmesse

Onsdag 11.mai åpner Norges største anleggsmesse på Lillestrøm. Vei og anlegg i regi av Maskingrossisternes Forening samler 190 utstillere og dekker et utstillingsområde på mer enn 26 000 kvadratmeter. Messen representerer også en viktig møteplass for dialog og samarbeid på tvers av myndighetene og næringen for å identifisere gode løsninger som kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra anleggsvirksomhet.

Etter flere utsettelser på grunn av pandemisituasjonen, kan Maskingrossisternes Forening (MGF) endelig ønske velkommen til Nordens største anleggsmesse på Lillestrøm. Arrangementet går av stabelen 11-14.mai og samler store deler av den norske anleggsnæringen til Nordens største møteplass for anleggsmaskiner og annet utstyr relatert til vei- og anleggssektoren. Blant de store utstillerne finner vi alle de store og viktige leverandørene av anleggsmaskiner og anleggsteknologi. I tillegg er messen også en viktig markedsførings- og salgskanal for mange leverandører som tilbyr kraner, trucker, verktøy og annet utstyr relatert til vei- og anleggsvirksomhet.  

Messen har vært utsolgt lenge og dekker et omfattende utstillingsareal både innendørs og utendørs. De siste dagene i forkant av messen har det vært gjennomført en stor logistikkoperasjon for å få på plass en utstilling med mange store og tunge maskiner. Prosessen har foregått på en trygg, sikker og effektiv måte gjennom et godt samarbeid mellom MGF og erfarne medarbeidere fra Nova Spektrum.

Nova Spektrum som ny samarbeidspartner fra 2022

Maskingrossisternes Forening har fra og med 2022 innledet et samarbeid med Nova Spektrum i forbindelse med gjennomføring av Vei og Anlegg. Dette gjør arrangementet mindre væravhengig, ettersom store deler av messen kan gjennomføres innendørs. I tillegg representerer Nova Spektrum en viktig samarbeidspartner basert på kompetansen og kapasiteten Nova Spektrum som organisasjon besitter når det gjelder å legge til rette for gode møteplasser for økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon.

Bærekraft på dagsorden

Som del av Vei og Anlegg 2022 er det lagt til rette for flere møteplasser mellom anleggsbransjen og de store offentlige byggherrene for dialog og samarbeid om hvordan man kan redusere utslippene av klimagasser fra anleggsvirksomheten. Dette er et viktig tema både for markedsdialogen som Vei og Anlegg og Oslo kommune sammen inviterer til, og for leverandørkonferansen der blant annet Statens Vegvesen, Nye Veier og BaneNor er viktige samarbeidspartnere.

Det foregår også en omfattende teknologiutvikling når det gjelder nullutslippsmaskiner og annet som kan redusere utslippene fra anleggsvirksomhet i fremtiden. Vei og Anlegg representerer en viktig møteplass for å vise frem den nye teknologien for en anleggsbransje som i stadig økende grad møter krav og forventninger på området for bærekraft, og som også selv har ambisjoner om å være en viktig del av løsningen for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser etter Parisavtalen.

Du kan lese mer om Vei og Anlegg her.

kommende events