Norges Varemesse bytter navn i løpet av 2021

Det nye navnet tar med seg den over 100 år lange og stolte historien til Norges Varemesse. Samtidig tar det innover seg utviklingen vi har vært gjennom, og at vi i dag driver med mye mer enn varemesser. I tillegg skal navnet fungere like godt på engelsk som på norsk.

Dette er Stiftelsen Norges Varemesse
Stiftelsen Norges Varemesse eier og driver Norges Varemesse i Lillestrøm og Oslo Spektrum. Begge arenaene er vertskap for messer, konserter, konferanser, kongresser og andre events.

Stiftelsens formål er å legge til rette for møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon for næringslivet, kulturlivet og organisasjonslivet. Dette inkluderer også å utvikle og forvalte fast eiendom og delta i andre selskaper som støtter opp under formålet.

Stiftelsen Norges Varemesse er en selveid stiftelse. Styret og valgkomitéen er sammensatt av representanter fra Næringslivets Hovedorganisasjon og Virke.

Les mer om vår historie

kommende events