Stiftelsen Norges Varemesse gjennom 100 år

Stiftelsen Norges Varemesse ble etablert av en messekomite i 1918 og har vært vertskap for Norges største messesuksesser i over 100 år. Oppdraget ved opprettelsen var å øke produksjonen og handelen med norske varer. Formålet ble senere utvidet til å skape møteplasser for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv. I dag eier og driver stiftelsen to av Norges mest sentrale møteplasser – NOVA Spektrum i Lillestrøm og Oslo Spektrum i Oslo.

Her kan du klikke deg gjennom høydepunkter gjennom 100 år

1918
Norges Varemesse blir stiftet av en messekomité. Behovet for å opprette en norsk varemesse oppstod i kjølvannet av første verdenskrig, da Norge stod i fare for å bli oversvømt av utenlandske varer.
1920
Den første store riksmessen på Akershus festningsplass 5. -12. september arrangeres. Åpningen blir høytidelig markert av H. M. Kong Haakon. Med 280 firmaer til stede, 8 000 registrerte kjøpere og 53 000 besøkende blir messen en vellykket kombinasjon av varemønstring, forretning og folkefest. Riksmessene blir deretter avholdt årlig, og ambulerte mellom Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.
1925
Foreningen Norges Varemesse stiftes under ledelse av den da valgte formann Rolf Stranger og med de viktigste representanter for næringsorganisasjonene i Norge.
1962
Norges Varemesse flytter fra Akershus Festning til eget messesenter på Sjølyst. 3. mai 1962 åpner kong Olav den 15. Riksmessen, som den første utstilling i Sjølystsenteret
1963
Norges Varemesse gis anledning til å arrangere messer også med utenlandske utstillere
1981
Norges Varemesse blir en stiftelse, etter å ha vært en forening siden 1925
1984
Messeanlegget blir rammet av en storbrann og verdier for 30-50 millioner kroner går tapt. Med gjenoppbyggingen økes utstillingsflaten med 3 000 kvm, og Rica- kjeden overtar serveringen i den nye restauranten
1988
Byggingen av Oslo Spektrum påbegynnes. Eier/utbygger var Oslo Kommune
1989
Nytt utstillings- og parkeringshus står ferdig. Sjølystsenteret blir dermed det største messeanlegg i Norge
1990
Oslo Spektrum åpner, og har sitt første hele driftsår i 1991
1991
Et rekordår for Norges Varemesse med 5 300 utstillere og 575 000 besøkende
1994
Nobels fredspriskonsert arrangeres for første gang i Oslo Spektrum, og ble årlig holdt her frem til 2014
1996
Finalen i Eurovision Song Contest ble arrangert I Oslo Spektrum etter at Norge vant den internasjonale konkurransen året før
2002
Norges Varemesse flytter inn i nytt messe- og kongressanlegg i Lillestrøm. Anlegget er på totalt 52 000 m2 og messehallene utgjør 32 000 m2
2006
Norges Varemesse kjøper Oslo Spektrum for å styrke virksomheten
2008
Norges Varemesse utvider med ny messehall og får dermed totalt 40 000 m2 messeareal. Administrasjonen flytter inn i kontorbygget over den nye messehallen
2013
Norges Varemesse sertifiseres Miljøfyrtårn som den første aktøren i bransjen
2017
Rådet som øverste organ for Stiftelsen Norges Varemesse blir besluttet nedlagt og erstattes av en valgkomite sammensatt av 2 representanter fra NHO og 2 representanter fra Virke
2017
Plan for utbygging av Oslo Spektrum til også å bli et internasjonalt kongressenter med 3 000 sitteplasser lanseres. Samme år starter arbeidet med Lillestrøm NXT, et prosjekt for å utvikle en helt ny bydel som skal omgi messeanlegget
2020
På grunn av coronapandemien ble arrangement- og konsertvirksomheten stengt ned av myndighetene. Dette gjaldt fra mars og ut året. Stiftelsens 100-års jubileum ble utsatt.
Previous slide
Next slide