Romerike billettfond: Mer enn 1300 søknader på mindre enn 4 uker

Lillestrøm Kultursenter, LSK, SNØ, NOVA Spektrum og Strømmen Storsenter gikk tidligere denne våren sammen om et felles billettfond. Etter bare 4 uker har det kommet inn mer enn 1300 søknader i forbindelse med første tildelingsrunde.

Gjennom et nært samarbeid mellom de fem store opplevelsesbaserte aktørene på Romerike ble det etablert og lansert et felles billettfond 6.mars i år. Billettfondet gjør det mulig for alle å søke om fribilletter til arenaene og arrangementene som aktørene tilbyr gjennom 2024.

I forbindelse med vurderingen av søknadene vil imidlertid spesielt barnefamilier og enkeltpersoner med utfordringer og som har en glede av positive opplevelser, bli prioritert.

Les også: RBs artikkel om billettfondet her >>

Stor interesse

I underkant av en måned etter lansering av billettfondet, har det allerede kommet inn i overkant av 1300 søknader fra mer enn 420 enkeltpersoner om tildeling av fribilletter. Søknadstallene i forbindelse med første tildelingsrunde viser at det er en jevn interesse for fribilletter fra alle aktørene som deltar i samarbeidet, og at ordningen har blitt benyttet av innbyggere bosatt i alle deler av Romerike.

På kort tid har billettfondet blitt kjempesuksess med langt flere søknader enn forventet. Vi har også mottatt mange positive tilbakemeldinger fra ulike samarbeidspartnere på fellesinitiativet som Lillestrøm Kultursenter, LSK, SNØ, Strømmen Storsenter og vi i NOVA Spektrum står bak. Dette viser at lokalt samarbeid på området for samfunnsansvar gir gode resultater, sier administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen.

Romerike billettfond representerer sosial bærekraft i praksis, sier administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen.

Med på å gjøre en viktig forskjell

I løpet av noen dager vil alle søknadene bli behandlet og vurdert før billettfondet gjennomfører første tildeling i løpet av uke 15. Det vil ikke være kapasitet til å innvilge alle søknader. Samtidig er målet å finne frem til de søknadene der man tenker at en tildeling fra billettfondet virkelig vil være med på å gjøre en forskjell for mottakerne.

Søkerne som ikke når opp i vårens tildelingsrunde, vil – i likhet med alle andre – kunne søke på nytt om fribilletter i forbindelse med neste tildelingsrunde. Søknadsfristen i forbindelse med denne tildelingsrunden er satt til 2.september.

Les mer om ordningen på hjemmesidene til Romerike billettfond.

kommende events