Avbestille takdrager eller rammeverk?

Takdragere benyttes for støtte av modulvegg og til oppheng av belysning.

takdrager

En veggstand, dvs. stand med en, to eller tre åpne sider, blir levert med rammeverk og takdrager. Det er mulig å avbestille takdrager, men av hensyn til standens stabilitet og nabostands må dette søkes om.

I enkelte tilfeller vil det bli nødvendig å bestille vaier fra tak for støtte av egen og naboens vegg, som erstatning for takdrager/rammeverk. Dette vil bli belastet utstiller som avbestiller.

Søknaden må være NOVA Spektrum i hende senest 5 uker før første monteringsdag.

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og send inn.