Utstillerforsikring

For å gjøre det enkelt for våre utstillere, har NOVA Spektrum i samarbeid med Länsförsäkringar laget en svært fordelaktig utstillerforsikring.

 BESTILL UTSTILLERFORSIKRING

En vanlig bedriftsforsikring dekker som regel ikke messedeltagelse. Vår utstillerforsikring omfatter både messedeltakelse og transport til og fra messen.


Les betingelser


Utstillerforsikringen gjelder innenfor EU/EFTA og omfatter:

 • Transport til og fra messen, inkl. lasting og lossing
 • Helforsikret gods på messeområdet under utstilling, inkl. opp- og nedpakking
 • Ansvarsforsikring for leid messeutstyr fra NOVA Spektrum/Oslo Spektrum
 • Dekker ekstrakostnader for opptil 10 % av forsikringsverdien
 • Egenandel på kun kr 1000 + mva per skade-/tyveritilfelle
 • Forsikringen gjelder for utstillere, registrerte medutstillere og bedrifter representert
 • på standen
 • For forsikringstakere utenfor EU/EFTA gjelder
 • forsikringen bare på messeområdet.
 • Forsikringsverdi og pris
 • Forsikringsverdi inntil kr 200 000 pris kr 950 eks/mva.

Tillegg: Dekning av inntil 10 % av forsikringsverdi for ekstrakostnader.

Forsikringsverdien kan økes mot en tilleggspremie. Kontakt EXPO SALES for et prisoverslag.

Bestillingsfrist:
For at forsikringen skal være gyldig, må den bestilles senest tre dager før innflytting på messen.


Spørsmål angående utstillerforsikring kontakt med oss på e-post
: service@novaspektrum.no