Velkommen til NOVA Talks: Må vi være forberedt på krig i Norge?

Vi inviterer deg til en spennende start på dagen med vårt frokostmøte onsdag 20.mars der vi stiller spørsmålet: Må vi være forberedt på krig i Norge, og hvordan sørger du for god egenberedskap? Meld deg på nå!

Oberstløytnant Palle Ydstebø gir oss sine siste og mest oppdaterte analyser når det gjelder den russiske invasjonen av Ukraina. Hvor sannsynlig er det at Russland vinner frem, og hvordan vil en eventuell russisk militær seier påvirke trusselbildet for Norge og våre naboland?

Forskningssjef Sigurd Glærum ved Forsvarets Forskningsinstitutt kommer også. Vi spør Glærum hvordan de økte spenningene i Europa og de andre nordiske landenes inntreden i NATO vil påvirke Norges sikkerhetspolitiske situasjon i årene som kommer. Glærum vil også komme med sine vurderinger av hva som må til for at vi skal bli bedre i stand til å håndtere vår nasjonale sikkerhet og beredskap.

I del 2 av frokostmøtet møter du Trond Hugubakken i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Rolf-Arne Kurthi i Sikkerhetsledelse. Hugubakken deler innsikt om hva det er viktig at norske bedriftsledere er spesielt oppmerksomme i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Hugubakken gir også råd om hvordan man bør beskytte egen virksomhet og samtidig kan bidra til å ivareta viktige samfunnsinteresser. 

Rolf-Arne Kurthi har mange års fartstid i Politiet, men jobber nå som spesialrådgiver i Sikkerhetsledelse. Kurthi deler sine råd og anbefalinger for sikre god egenberedskap – enten du befinner deg på leder- eller medarbeidernivå i næringslivet eller offentlig forvaltning.

Start dagen med faglig påfyll og en god frokost

Vi kombinerer spennende innhold med Lobbys herlige frokostbord. Til kun 195,- får du komplett frokost (som du blir mett av!) sammen med rykende fersk kaffe fra Romerike kaffebrenneri. Det er valgfritt om du vil benytte deg av dette tilbudet.


Praktisk informasjon:

Dato: Onsdag 20.mars
Kl: 08:00 – 09:45 (Faglig program fra 08:15)
Sted: Lillestrøm Lobby, Messeveien 6, 2004 Lillestrøm.
Pris: 0,- for arrangementet / 195,- for frokostbuffet. Det er valgfritt om du ønsker å benytte deg av vårt frokosttilbud. Vi minner om at påmeldingen er bindende, og at avbud må skje innen 18.mars for å unngå et eventuelt No-show gebyr.

Hvor sannsynlig er det at Russland vinner frem, og hvordan vil en eventuell russisk militær seier påvirke trusselbildet for Norge og våre naboland?

Oberstløytnant Palle Ydstebø

Hvordan påvirker de økte spenningene
Norges sikkerhetspolitiske situasjon?

Forskningssjef ved FFI Sigurd Glærum

Hva er det spesielt viktig å være oppmerksom på i dagens sikkerhetspolitiske situasjon?

Kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken

Råd og anbefalinger for god egenberedskap

Spesialrådgiver i Sikkerhetsledelse Rolf-Arne Kurthi

kommende events