Visste du at norske markedssjefer elsker messer?

Messer utmerker seg som en av de viktigste markedsføringskanalene ifølge en fersk undersøkelse. Det er det en helt spesiell grunn til, ifølge Tor W. Andreassen, professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole.

543 markedssjefer fra Norge og resten av Norden har besvart en nettbasert undersøkelse utført av Synlighet i samarbeid med Kampanje, Resumê og Dansk Markedsføring. Nå er resultatene fra undersøkelsen offentliggjort i en ny rapport med tittelen The Nordic CMO Survey 2024. Hovedfunnene viser blant annet at: 

  • Messer representerer en av de viktigste markedsføringskanalene for norske og nordiske markedssjefer. Tallene viser at hele 6 av 10 norske markedssjefer som opererer i B2B-segmentet benytter messer som del av den samlede markedsføringsmiksen. Blant alle spurte markedssjefer oppgir over halvparten (51 prosent) at de bruker messer som markedsføringskanal.

  • Sterk økning på ett år. Det er en signifikant økning i antall markedssjefer som oppgir at de benytter messer som markedsføringskanal sammenlignet med tilsvarende tall fra fjorårets undersøkelse. Oppgangen er på mer enn 13 prosent.  

  • SEO og nyhetsbrev er i år – som i fjor – på topp over de mest brukte markedsføringskanalene blant alle spurte. Flere enn tidligere oppgir at markedsføringsmålene er tett knyttet til bedriftsmålene, og mer enn 8 av 10 markedssjefer sier at deres bedrift har en tydelig markedsstrategi og plan for 2024.

God stemning på Hagemessen.
God stemning på Hagemessen.


Åpenbar effekt

Kunder er opptatt av å gå til markedsplasser der de kan bli informert og inspirert, og der de kan oppleve produktene i et miljø. I tillegg er det en sosial dimensjon hvor man møter andre mennesker med samme interesse, sier professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole.

Andreassen legger til at messer og arrangement er en attraktiv markedsføringskanal for næringslivet ved at interesserte prospektive kunder oppsøker messen. Han lar seg derfor egentlig ikke overraske over tallene fra undersøkelsen.  Økningen fra 2023 til 2024 kan sannsynligvis forklares med et etterslep etter koronapandemien, tror Andreassen.

Hvilken effekt har egentlig messer versus andre markedsføringskanaler?

La meg gjøre en enkel sammenligning for å beskrive effekten av messer som kanal: Det er som lære å svømme i et basseng fremfor å lære å svømme ved å se på Youtube. Alle som har lært seg å svømme, vet hva som fungerer best. Poenget som jeg vil frem til, er at det å stimulere flere sanser samtidig i markedsføringsøyemed, skaper en bedre opplevelse enn ved å se det samme produktet på en pc eller et nettbrett.

Årsaken til at messer er populære skyldes blant annet at dette er en kanal som oppleves som informativ og gir gode forretningsmuligheter?

– Ja, det er god grunn til å anta at dette er den viktigste årsaken til at fysiske møteplasser i form av messer scorer høyt når næringslivet blir spurt om hvilke taktikker de benytter for å lykkes best med egen markedsføring, fastslår Andreassen.

Følg NOVA Spektrum på Facebook – TRYKK HER

Effektiv kanal for salg og reklame-stunts

Den fysiske møteplassen i form av messer og arrangement representerer en av de beste og mest effektive konverteringskanalene i den samlede markedsmiksen. Gjennom å la kundene se, føle og oppleve egne produkter og merkevarer oppnår man sterk salgs- og markedsføringseffekt som få andre kanaler kan matche.

Samtidig er messer også en perfekt arena for kreative stunts som skaper positive opplevelser og engasjerer målgruppene man er opptatt av å komme i tettere kontakt med. Noen velger også benytte messer som en samplingsarena, eller for andre aktiviteter i en trygg kontekst for merkevaren.

Oslo Motor Show Norges råeste og mest innholdsrike show for alle som liker kjøretøy.


Messer som del av den samlede markedsføringsmiksen

Det er viktig å være tett og nær på egne målgrupper gjennom hele året. Samtidig er det ofte bare en til to relevante messer per år. Dette gjør at de fleste benytter messer som en av flere markedsføringskanaler. Messer representerer samtidig en unik mulighet til å lage kreativt innhold som kan deles og spres gjennom resten av året ved bruk av sosiale medier, nyhetsbrev og andre kanaler.


Norges største møteplass

NOVA Spektrum er Norges største møteplass for næringslivet, og skaper og legger til rette for en rekke fag- og publikumsmesser hvert år. Våre møteplasser samler 3-400 000 besøkende og flere tusen utstillere på årlig basis. Du finner oss midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen, med bare 10 minutters reisevei hver vei. Frem til 2021 het vi Norges Varemesse.

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale

Sammen kan vi sette nye mål for din virksomhet.

Michael Vedstesen

Direktør Salgsutvikling

Michael er ekspert på hvordan du kan utnytte messer og arrangement som kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging. Han deler gjerne av sin erfaring og kompetanse med deg.


kommende events