Årets viktigste frokost på Romerike

Du er med dette invitert til Årets viktigste frokost tirsdag 13.juni.  Årets Viktigste Frokost fokuserer på at det er kun 15 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år som har en tilrettelagt arbeidsplass. Skal vi redusere utenforskapet og få flere til å bli en aktiv del av arbeidslivet trengs det mange tusen nye jobber i tilrettelagt arbeid. Hvordan sørger vi for dette, og hvilket krav og forventninger det rimelig å stille til stat, kommune og arbeidsgivere for å få øke andelen med fysiske og psykiske utfordringer som står i jobb?

Statssekretær Thomas Norvoll i Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltar på frokostmøtet 13.juni.

Årets Viktigste Frokost i regi av vekstbransjen på Romerike vil by på diskusjoner om eierskap, utenforskap og verdiskaping gjennom arbeid for alle. Ordførere fra både Øvre og Nedre Romerike vil delta, og nasjonale politikere møter personer som har opplevd utenforskap til debatt. Møt opp og bidra til at vi sammen kan fokus på en oversett nasjonal ressurs som med riktige rammebetingelser og forutsetninger kan bli bedre inkludert i arbeidslivet. Dette er et tema som bør engasjere oss alle tatt i betraktning hvilke enorme muligheter som foreligger på området dersom vi lykkes bedre sammenlignet med i dag.

PRAKTISK INFORMASJON

Dato: Tirsdag 13.juni
Tid: 07:45 – 10:00 med faglig program fra 08:15.
Sted: Lillestrøm Lobby, Messeveien 6. Lillestrøm
Pris: Arrangementet er gratis.

Det serveres enkel frokost i forbindelse med møtet.

NB: Begrenset antall plasser.

PROGRAM – Årets viktigste frokost på Romerike

7.45 Mingling

8.15 Innledning Styreleder Bjørn Arne Skogstad OrbitArena – Eierstrategi

8.25 NAV om utenforskap som en arbeidskraftreserve – Ulf Andersen


8.50 Debatt del 1: 

Muligheter, men også plikter i det kommunale eierskapet.  Hva er det eieren ønsker med sitt eierskap – lokale politikere.

9.20 Hva har en tilrettelagt jobb betydd for meg?
v/ Jeanette Johansen og Erik Karlsen

9.30 Debatt del 2: 

Arbeid for alle, kostnaden for utenforskap – samfunnsregnskapet – ansatte i tilrettelagt
 arbeid og stortingspolitikere. Hanne Ulsletten, Thomas Norvoll og Henrik Asheim.

10.00 Slutt

Henrik Asheim som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomite kommer på Årets viktigste frokost. Kommer du?