20 år siden åpningen av Norges Varemesse i Lillestrøm

I disse dager er det 20 år siden den offisielle åpningen av Norges Varemesse i Lillestrøm. Det har vært en sterk utvikling både av vår virksomhet og av nærområdet vi er en del av. Samtidig ønsker vi å bidra til å gjøre Lillestrøm enda mer attraktiv som destinasjon og bosted i årene som kommer.

Under overskriften «Gratulerer med varemessa» ble vi ønsket velkommen til Lillestrøm på lederplass i Romerikes Blad høsten 2002. Daværende ordfører Andreas Hamnes omtalte etableringen av vår virksomhet som et skille i byens historie, og sammenlignet det nye messesenteret med åpningen av Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll og etableringen av hovedflyplass på Gardermoen. Siden den gang har det gått slag i slag med hundrevis av messer, arrangement, konferanser og events i våre lokaler gjennom to tiår.

I 20 år har Norges Varemesse (NOVA Spektrum) vært sterkt tilstede i Lillestrøm.

6,8 millioner besøkende

Gjennom de siste 20 årene har vi etter beste evne forsøkt å leve opp til vårt formål om å skape og tilrettelegge møteplasser som genererer positive ringvirkninger for nærings,- kultur og organisasjonslivet. Dette har bidratt til at nærmere 6,8 millioner besøkende har deltatt på våre messer og arrangement siden etableringen i Lillestrøm. I tillegg har vi tilrettelagt for over 100 000 utstillere med et samlet utstillingsareal på drøyt 3,9 millioner kvadratmeter.

Satt i perspektiv, representerer disse størrelsene et besøkstall tilsvarende 75 ganger innbyggertallet i kommunen, eller like mye som 18 fulle busslaster hver eneste dag gjennom hele året i 20 år. Utstillingsarealet som er benyttet av våre utstillere er på nivå med hele 15 bygg på størrelse med Oslo Lufthavn Gardermoen.

Bilde fra byggefasen. I 2021 byttet Norges Varemesse navn til NOVA Spektrum.

Positive ringvirkninger

Vi ble møtt med stor velvilje fra de lokale beslutningstakerne da vi ønsket å etablere oss i Lillestrøm, og gjennomføringen av reguleringsprosessen skjedde i rekordfart takket være godt samarbeid med kommuneadministrasjonen og de folkevalgte.

Vi er fortsatt takknemlig for dette, og ønsker etter beste evne å være en positiv bidragsyter til nærings- og samfunnsutviklingen i nærområdet vi er en del av. Ringvirkningseffektene vi er med på å utløse bidrar til jobbskaping og verdiskaping lokalt, og er med på å gi flere muligheten til å lykkes gjennom verdikjedene vi er en del av.  Samtidig er vår virksomhet med på å sette Lillestrøm på kartet både nasjonalt og internasjonalt.

Vår virksomhet samler mennesker fra Norge og resten av verden i Lillestrøm.

Vår ambisjon for fremtiden

Vår ambisjon for de kommende årene er å bidra til å gjøre Lillestrøm enda mer attraktiv som destinasjon og bosted – alene og i samarbeid med kommunen, næringslivet og alle andre krefter som er opptatt av å bidra til å påvirke utviklingen i riktig retning. Gjennom vår nye møteplass Lillestrøm Lobby som åpner om kort tid, vil vi gi flere smaken på det beste regionen har å by på. Dette gjør vi i samarbeid med lokale produsenter som er hjemmehørende i området vi er en del av.

I tillegg jobber vi med å ferdigstille vårt planforslag for nye Lillestrøm NXT, en ny bydel med boliger, kontorer og annen næringsvirksomhet som erstatter dagens parkeringsplass foran vårt messesenter. Samtidig har vi høye ambisjoner om å utvikle oss ytterligere når det gjelder vår rolle med å skape og legge til rette for flere møteplasser. Dette kommer hele området vi er en del av til gode.

Høsten 2022 åpner Lillestrøm Lobby med ekte og ærlig mat basert på samarbeid med lokale produsenter.

Godt naboskap

20 år etter at vi etablerte oss i Lillestrøm, viser historien at det i sin tid var helt riktig å forlate Sjølyst i Oslo til fordel for Lillestrøm på Romerike. Vi setter pris på vårt gode naboskap med omgivelsene, og gleder oss til å være en medspiller for positiv nærings- og samfunnsutvikling også i årene som ligger foran oss.

Gunn Helen Hagen
Administrerende direktør NOVA Spektrum

Les hele historien om flytteprosessen og de første 20 årene i Lillestrøm for Norges Varemesse (NOVA Spektrum) her.

kommende events