Betingelser for tekniske tjenester

Generelle betingelser ved bestilling av varer og tjenester hos NOVA Spektrum AS:

 • Alle priser er eksklusiv merverdiavgift (mva). I henhold til norsk lov vil mva. bli lagt til og må også betales av utenlandske utstillere. Søknad om refusjon kan gjøres hos Skatt Øst. Skjema lastes ned på www.skatteetaten.no.
  Det tas forbehold om prisendringer.
 • Bestillinger som mottas etter bestillingsfristen som gjelder for hvert respektive arrangement, vil bli behandlet i den rekkefølge de mottas, og vil bli belastet med 25% påslag.
 • Bestillingen som mottas fra og med første monteringsdag vil bli belastet med 50% påslag. Disse vil også bli behandlet i den rekkefølge de mottas, uten garanti for at arbeidet og/eller levering kan bli utført før arrangementet starter.
 • Det tas forbehold om overbestilling og at enkelte produkter kan bli utsolgt.
 • NOVA Spektrum AS vil gjøre sitt ytterste for å levere bestilt utstyr til første monteringsdag, men dette kan ikke garanteres.
 • Eventuelle reklamasjoner for manglende levering må gjøres umiddelbart til NOVA Spektrum Service. NOVA Spektrum AS er ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved leverandørens ytelser. Dette er en sak mellom den enkelte leverandør og utstilleren.
 • Leverandørenes fordringer i henhold til bestillinger er overdratt til NOVA Spektrum AS, og betaling skal skje etter regning fra NOVA Spektrum Service. Unntak fra dette er transport og lagring samt møte og konferanse der faktura kommer direkte fra leverandør.
 • Betalingsbetingelse: 14 dager fra fakturadato. Etter forfall vil det bli ilagt forsinkelsesrenter samt forsinkelsesgebyr iht. forsinkelsesrenteloven.
 • Ved avbestilling av bestilt og levert utstyr, vil det bli fakturert 25% av opprinnelig beløp.
 • Ved avbestilling av montert utstyr som må demonteres, vil det bli fakturert 100% av opprinnelig beløp.
 • Spesifikke leveringsbetingelser for de ulike produkter og tjenester står oppført i innledningen til hver leverandør.