Bidra til en verdig prisvinner!

Administrerende direktør Gunn Helen Hagen i Stiftelsen NOVA Spektrum mener det finnes mange dyktige talenter innenfor næringslivet, samfunnslivet og kultursektoren i egen region. Nå oppfordrer hun deg til å foreslå en verdig vinner som fortjener prisen for Årets kvinnelige forbilde.

Hvorfor er det viktig å løfte frem kvinnelige forbilder?

– Det finnes mange dyktige talenter innenfor næringslivet, samfunnslivet og kultursektoren i vår region. Gjennom å løfte frem de kvinnelige forbildene bidrar vi til å skape enda mer oppmerksomhet om at det er like naturlig for en kvinne som en mann å klatre helt til topps, eller å utmerke seg på en måte som vi alle bør applaudere og være stolte av. Denne bevisstgjøringen er fortsatt viktig selv om vi har kommet langt på likestillingsområdet.  

Prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike skal gå til en kvinne som har utmerket seg på en positiv måte innenfor næringslivet, kulturlivet eller samfunnslivet i regionen. Hva mener du kan være gode eksempler som viser at man utmerker seg på disse områdene?

– Det finnes mange måter å utmerke seg på. Jeg er opptatt av at prisvinneren viser et bredt engasjement og evner å sette regionen på kartet på en positiv måte. Dette kan eksempelvis ta form av at man lykkes med å bygge gode samarbeid på tvers av ulike miljøer for å få flere til å dra i samme retning, eller å være en positiv ambassadør som synliggjør noe av alt det spennende som skjer i området vi er en del av.


Hva er din oppfordring til alle i forbindelse med muligheten for å foreslå kandidater til hvem som bør vinne prisen for årets kvinnelige forbilde i 2024?

– Bidra til at prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike får en verdig vinner også i år. Send oss forslag til hvem som bør vinne prisen! Sjekk også ut Norges mest interessante 8.mars-arrangement som foregår i vår regi på NOVA Spektrum fredag 8.mars.

Om prisen for Årets kvinnelige forbilde

Prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike deles ut på Norges mest interessante 8.mars-arrangement i regi av NOVA Spektrum. Prisen er et felles initiativ i regi av Stiftelsen NOVA Spektrum, NHO Viken Oslo, Romerikes Blad og Handelsbanken.

Formålet med prisen er å inspirere og motivere andre kvinner i regionen basert på at man utgjør en positiv forskjell innenfor næringslivet, kulturlivet eller samfunnslivet. Alle kan nominere kandidater til prisen før en jury kårer endelig vinner basert på mottatte forslag.

Norges mest interessante 8.mars-arrangement er et gratis og åpent arrangement fredag 8.mars i Lillestrøm.

Les mer og meld deg på Norges mest interessante 8.mars-arrangement her >>

kommende events