Denne messen samler bransjen og styrker samarbeidet

De siste dagene har park- og anleggsbransjen vært samlet til næringens årlige møteplass i NOVA Spektrum. Utstillerne er svært fornøyde med Park og anleggsmessen og ser allerede frem til å komme tilbake neste år.

Prosjektleder i NOVA Spektrum Marit Sagen gleder seg over at årets Park og anleggsmesse har gått på skinner, og at både utstillerne og de besøkende har kommet med mange positive tilbakemeldinger på årets arrangement. Messen er større enn noen gang og samler om lag 3 500 besøkende. Sagen konstaterer at de også har truffet svært godt med det faglige programmet i år:

Foredragene har vært svært populære i år, og vi har til og med måtte sette inn flere stoler på flere av seminarene for å gi flest mulig deltakere muligheten til å overvære de faglige sesjonene. Temaene har spent bredt og bidratt til faglig påfyll knyttet til blant annet det grønne skiftet, overvannsproblematikk og fremtidens uterom, sier Sagen.

NAML, Norske Anleggsgartnere er messens samarbeidspartner og ansvarlig for fagprogrammet.

Prosjektleder Marit Sagen og salgssjef Mette Nerli i NOVA Spektrum gleder seg over mange positive tilbakemeldinger på Park og anleggsmessen 2022.

Bærekraft er et viktig gjennomgangstema årets utstillere, og messen preges av at det foregår en revolusjon på området for miljøteknologi innen park- og anleggssektoren. Mange av de siste nyhetene på området vises først frem på denne messen.

Utstillerfest med skreddersydd meny

Park og anleggsmessen samler deltakere fra hele landet, og ved siden av messe og faglig program var det også lagt opp til en egen utstillerfest på Lillestrøm Lobby. Det nye spisestedet i messesenteret representerer en perfekt arena for denne typen arrangement, og Sagen sier at deltakerne ga ros til både maten og stedet:

I samarbeid med Lillestrøm Lobby fikk vi skreddersydd en egen meny for årets utstillerfest. Dette gjorde at vi fikk satt et helt eget preg på arrangementet, noe mange av deltakerne la merke til og satte pris på.
I tillegg er lokalene utformet på en måte som gjør at de godt egnet til mingling og sosial hygge på tvers av større grupper. Dette er noe vi også vil anbefale til andre som planlegger messer eller arrangement i NOVA Spektrum, sier Sagen.

Nye Lillestrøm Lobby i messesenteret er en perfekt arena for mingling og sosial hygge.

– Det er her vi treffer kundene våre

Blant utstillerne på årets Park og anleggsmesse finner vi May Heggestad som er daglig leder i Reiersøl planteskole. Heggestad er travelt opptatt med å møte ulike kunder, men tar seg allikevel tid til å gi en tilbakemelding på årets arrangement:

– Park og anleggsmessen er en arena som vi har stor glede og nytte av. Her får vi vist frem bransjen gjennom et godt samarbeid på tvers av alle planteskolene i landet. Dette er en arena der vi virkelig får markedsført oss på en god måte overfor kundene vi henvender oss til, skryter Heggestad.

Utstiller May Heggestad som er daglig leder i Reiersøl planteskole mener Park- og anleggsmessen er en ypperlig arena for å treffe kunder.

Heggestad forteller at Park og anleggsmessen er den eneste gangen i året bransjen hun er en del av møtes, og at dette er noe av det som gjør arrangementet i NOVA Spektrum unikt. På messens siste dag har hun allerede vendt blikket mot 2023: 

Vi regner med å komme tilbake neste år ettersom Park og anleggsmessen er et arrangement vi virkelig prioriterer. At det er litt jobb i forkant med koordinering på kryss og tvers, er underordnet nytteverdien med å være til stede på denne arenaen.

Du kan lese mer om Park og anleggsmessen her.

kommende events