Derfor heier vi på fremtidens ledere og gründere

Gjennom mange år har vi hatt et nært og godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Vi gir også Ungt Entreprenørskap muligheten til å bruke vår arena til sine fylkes- og norgesmesterskap. For oss handler dette om å bidra til en stor og viktig samfunnsoppgave.

Vi trenger flere unge ledere og gründere som er i stand til å utvikle gode ideer til lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser. Ungt Entreprenørskap gjør en fantastisk jobb med å få frem all den positive skaperkraften som landets elever og studenter representerer. Snakk om talentutvikling i praksis!

Ordene tilhører Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum. Hagen er stolt over det mangeårige samarbeidet mellom NOVA Spektrum og Ungt Entreprenørskap. Hun mener organisasjonen spiller en viktig rolle på mange områder.  

Viktig for å få flere til å finne veien til næringslivet

Hagen understreker viktigheten av Ungt Entreprenørskap ved å peke på tall fra NHO som viser at det er et stort behov for flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor:

– Dersom vi skal lykkes med å skape flere nye jobber, trenger vi flere unge som forstår hva som skal til for å starte og lede en egen bedrift. Vi trenger også flere som er i stand til å omsette kundenes behov i lønnsomme produkter og tjenester. Ungt Entreprenørskap sørger for at mange får trening i dette i tidlig alder. I neste omgang leder dette til at flere finner veien til næringslivet etter endt skolegang. Dette bidrar til å løse behovet som NHO synliggjør gjennom sine prognoser, og som det er viktig at vi lykkes med som samfunn, fastslår Hagen.

Fylkes- og norgesmesterskap

For noen dager siden ble fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter avholdt på NOVA Spektrum. I forbindelse med arrangementet mottok Gunn Helen Hagen og arrangementsdirektør Søren Tolsgaard Nielsen en plakett fra Ungt Entreprenørskap med takk for godt samarbeid. Plaketten henger nå godt synlig i kontorlokalene til NOVA Spektrum som en påminner om betydningen og viktigheten av samarbeidet.

I begynnelsen av mai kommer også alle landets fylkesvinnere til Lillestrøm i forbindelse med Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter. Det har blitt fast tradisjon å arrangere den nasjonale konkurransen på NOVA Spektrum.

Gunn Helen Hagen og Søren Tolsgaard Nielsen viser stolt frem plaketten fra Ungt Entreprenørskap der NOVA Spektrum takkes for det gode samarbeidet. Foto: NOVA Spektrum.

Viktig springbrett

Samarbeidet mellom NOVA Spektrum og Ungt Entreprenørskap bygger på en felles forståelse for at det er en stor og viktig samfunnsoppgave å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Dette innebærer også at NOVA Spektrum stiller med jurymedlemmer på mesterskapene og legger til rette for vellykket gjennomføring på andre måter.  

Sammen med Ungt Entreprenørskap heier vi på fremtidens ledere og gründere. Vi ser også frem til videre samarbeid om å skape og legge til rette for Norges største møteplasser for ungdomsbedrifter.

– Vi håper samtidig å møte flest mulig av deltakerne på mesterskapene igjen om noen år på våre arrangement, utstillinger og events. Erfaringsmessig vet vi at dette også er tilfelle ettersom erfaringen fra tiden som medarbeider i en ungdomsbedrift er et viktig springbrett til nøkkelposisjoner i nærings- og samfunnslivet. Denne talentutviklingen er en annen viktig side ved UEs arbeid som vi har lagt merke til, og som gjør oss svært positive til et fortsatt sterkt samarbeid med Ungt Entreprenørskap lokalt og nasjonalt, avslutter Hagen.

Guns to Roses UB fra Kirkebakken skole vant en av de gjeveste prisene på årets Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter. 6-7.mai avholdes norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter på NOVA Spektrum. Foto: Ungt Entreprenørskap Viken.

kommende events