Donerer prispengene til Morgenstellet i Lillestrøm

Tidligere i vår ble prisen for årets kvinnelige forbilde på Romerike delt ut av Stiftelsen NOVA Spektrum, NHO Viken og Handelsbanken. Nå har årets vinner bestemt seg for å gi det øremerkede beløpet som fulgte med prisen til Morgenstellet i Lillestrøm.

I forbindelse med kvinnedagen 8.mars samlet Stiftelsen NOVA Spektrum, NHO Viken Oslo og Handelsbanken om lag 150 kvinnelige forbilder fra næringslivet, kulturlivet og samfunnslivet til en utvidet lunsj i Lillestrøm Lobby. På arrangementet ble prisen for årets kvinnelige forbilde på Romerike delt ut for første gang.

Juryen falt enstemmig ned på Rikke Komissar som prisvinner, og begrunnet dette blant annet med Komissars viktige bidrag til å sette Romerike på kartet både nasjonalt og internasjonalt. I forbindelse med juryens vurderinger ble det også fremhevet at Rikke Komissar representerer et stort og viktig forbilde for andre kvinner i regionen.

Rikke Komissar mottok 8. mars i år prisen for årets kvinnelige forbilde på Romerike. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet 

Årets prisvinner mottok et innrammet diplom med tillegg av et beløp på 5000 kroner øremerket et veldedig formål på Romerike.

– Gjør en fantastisk jobb

Rikke Komissar har nå bestemt seg for å gi pengegaven videre til Morgenstellet i Lillestrøm. «Morgenstellet – veien tilbake til livet», hjelper personer med rusproblematikk og vanskeligstilte til en mer innholdsfylt, konstruktiv og rusfri hverdag.  Rikke begrunner sitt valg av mottaker for pengegaven slik:

Morgenstellet gjør en fantastisk jobb og har skapt et tilbud til mennesker som trenger meningsfulle gjøremål og sosialt samvær. Fellesskap og respekt er stikkord jeg forbinder med Morgenstellet. Gjennom Nitja kjenner jeg tilbudet godt, og vet at midlene blir anvendt på en god måte og virkelig kommer til nytte, sier Komissar.

Takknemlig mottaker

Glenn Jordheim er ansvarlig for Morgenstellet, og forteller at tilbudet er viktig for å hjelpe mennesker med utfordringer og vanskeligheter med å håndtere egen livssituasjon. Jordheim er svært glad og takknemlig for at Rikke Komissar har valgt å gi beløpet til nettopp dem:  

Pengene kommer godt med ettersom vi dessverre ikke har mottatt noen tilskuddsmidler på to år fra verken kommunen eller staten. Nå kan vi kjøpe noen årskort på Nitja og Nasjonalmuseet og legge inn mye mer kulturelle opplevelser som settes meget STOR pris på. Dette gjør hverdagen alltid rikere for dem som ikke har noen ting.

Glenn Jordheim er svært takknemlig for at Rikke Komissar har valgt å gi prispengene fra årets kvinnelige forbilde på Romerike til Morgenstellet i Lillestrøm.

Fakta om prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike

Prisen for Årets kvinnelige forbilde på Romerike kåres av en jury bestående av representanter for Stiftelsen NOVA Spektrum, NHO Viken, Handelsbanken og Romerikes Blad. Prisen går til en kvinne som har utmerket seg på en positiv måte innenfor næringslivet, kulturlivet eller samfunnslivet i regionen, og som gjennom dette representerer et forbilde for andre kvinner på Romerike.

kommende events