En historisk milepæl for Stiftelsen NOVA Spektrum!

Onsdag 19. april sa Oslo bystyre ja til planene for videreutviklingen av Oslo Spektrum til å bli Nordens råeste møteplass for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv. Bystyrets vedtak representerer en historisk milepæl for Stiftelsen NOVA Spektrum.

Den politiske beslutningen som fant sted i kommunens øverste politiske organ onsdag 19.april innebærer at stiftelsen nå kan gå videre med planene om å etablere:

  • En ny kongress- og kulturarena med kapasitet til minst 3 000 personer.

  • Et levende bygulv med utadrettet virksomhet i form av kafeer og andre servicetilbud fra morgen til kveld.

  • Et kontorbygg med over 1 000 arbeidsplasser plassert i umiddelbar tilknytning til Norges største kollektivknutepunkt.

Forventet byggestart for prosjektet er i 2024, med en samlet byggetid på omtrent 3 år.

Et stort løft for hele byen

Administrerende direktør Gunn Helen Hagen har sammen med Torstein Saksen, direktør for eiendomsutvikling, jobbet med prosjektet siden 2016. Begge to gleder seg over at det nå blir mulig å ferdigstille Oslo Spektrum i tråd med den opprinnelige visjonen som lå til grunn da spektrum ble bygget, men som ikke lot seg gjennomføre som planlagt. Nå kan ambisjonen om å etablere utadrettede funksjoner mot Sonja Henies plass endelig realiseres:

Gjennom nye Oslo Spektrum legger vi til rette for et stort områdeløft i form av et levende bygulv med utadrettet virksomhet fra morgen til kveld, og med kvaliteter som vil bidra til at denne delen av byen blir et sted der flere vil jobbe og tilbringe tid sammen med andre. Dette vil gjøre Oslo til en mer levende og inkluderende by. Samtidig skaper vi Nordens råeste møteplass for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv midt i hovedstaden. Flere internasjonale og nasjonale møteplasser og kulturopplevelser vil skape store positive ringvirkninger for en samlet hovedstadsregion og bidra til flere lønnsomme arbeidsplasser i Oslo, sier Hagen.

Administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen sammen med Torstein Saksen, direktør for eiendomsutvikling. Foto: NOVA Spektrum.

Første høyhus i Oslo på 30 år

Hagen og Saksen er også tydelige på at det nye kontorbygget som inngår i planene som politikerne har sagt ja til, blir et ikonisk landemerke for hovedstaden basert på byggets høyde, arkitektoniske kvaliteter og sentrale beliggenhet. Kontorbygget har en planlagt høyde omtrent på nivå med Oslo Plaza, og representerer i realiteten det første nye høyhuset i hovedstaden på 30 år.

Gjennom kontorbygget legger vi til rette for over 1 000 nye kontorarbeidsplasser med sentral beliggenhet i umiddelbar tilknytning til Norges største kollektivknutepunkt. I tillegg har bygget høy miljøstandard og andre kvaliteter som gjør at interessen blant potensielle leietakere allerede er stor. For Stiftelsen NOVA Spektrum er denne delen av prosjektet et avgjørende bidrag til finansieringen av de samlede planene som foreligger for nye Oslo Spektrum, sier Hagen.

For Stiftelsen NOVA Spektrum er kontorbygget en viktig del av den samlede finansieringen av de samlede planene for videreutviklingen av nye Oslo Spektrum. Illustrasjon: LPO Arkitekter.

Hagen understreker samtidig at dagens Oslo Spektrum skal bestå, og at de planlagte endringene av bygget innebærer at man river dagens kontorbygg til fordel for et nytt tilbygg som gir plass til den nye kongress- og kulturarenaen. Oslo Spektrum vil holde åpent og være i drift i byggeperioden.   

103 års historie – med et nytt kapittel i 2023

Stiftelsen NOVA Spektrums historie strekker seg mer enn 100 år tilbake i tid og til den første riksmessen som fant sted på Akershus Festning i 1920. I dag eier og driver stiftelsen NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse i Lillestrøm) og Oslo Spektrum. Begge arenaene er i daglig bruk til messer, arrangement, events og konserter og har et årlig samlet besøkstall i størrelsesorden 7 – 800 000 gjester.

Stiftelsen NOVA Spektrum har røtter tilbake til 1920 og den første riksmessen på Akershus festning.

Med bystyrets vedtak som gir grønt lys for etableringen av Nye Oslo Spektrum, er et nytt kapittel i ferd med å bli skrevet i stiftelsens lange historie:  

Bystyrets positive beslutning representerer en historisk milepæl for stiftelsen NOVA Spektrum. Først og fremst fordi vedtaket legger til rette for et stort løft i stiftelsens mulighet til å foreta investeringer i utviklingen av egen virksomhet i tråd med eget formål og samfunnsoppdrag.

– I tillegg er vedtaket historisk fordi stiftelsen blir gitt tilliten til å realisere et stort og omfattende by- og eiendomsutviklingsprosjekt som ikke bare er av betydning for egen virksomhet, men som også betyr mye for Oslo og en samlet hovedstadsregion, sier Hagen.

Gunn Helen Hagen benytter anledningen til å takke alle støttespillere og bidragsytere som har bidratt i prosessen frem mot bystyrets positive beslutning denne uken, og gleder seg nå til å jobbe videre med prosessene som gjenstår før planlagt byggestart neste år.   

Les mer om Nye Oslo Spektrum på hjemmesidene til prosjektet.

kommende events