En viktig milepæl for Stiftelsen NOVA Spektrum

For noen dager siden sendte Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune saken om Spektrumkvarteret til politisk behandling. Dette gjør det mulig for politikerne å si ja til en by- og eiendomsutvikling som vil løfte hele området vi er en del av, og gjøre denne delen av hovedstadsområdet til fremtidens møteplass i hjertet av Oslo.

Det er Stiftelsen NOVA Spektrum som står bak prosjektet Spektrumkvarteret i tilknytning Oslo Spektrum. Spektrumkvarteret omfatter et nytt tilbygg til dagens Oslo Spektrum som skal romme en ny kongress- og kulturarena. Dette vil legge grunnlaget for at hovedstaden kan ta en ny og sterkere posisjon som møteplass for nasjonale og internasjonale arrangement med mange deltakere. Samtidig skal Oslo Spektrum opprettholde og videreutvikle sin posisjon som Oslos storstue. Planene for Spektrumkvarteret inkluderer også et nytt kontorbygg med over 1 000 arbeidsplasser.

Viktig milepæl

Administrerende direktør for Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen betegner utviklingen i saken som en stor milepæl, og er godt fornøyd med at Plan og bygg nå anbefaler politikerne å si ja til Spektrumkvarteret.

Vi er svært fornøyde med at et godt og konstruktivt samarbeid med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har ledet frem til at saken om Spektrumkvarteret nå ligger til politisk behandling hos byrådet. Dette gjør det mulig for politikerne å si ja til en by- og eiendomsutvikling som vil løfte hele området vi er en del av, og gjøre denne delen av hovedstadsområdet til fremtidens møteplass i hjertet av Oslo. Det er på høy tid etter at andre nærliggende områder i byen har utviklet seg de siste årene, samtidig som behovet for en oppgradering av området rundt Sonja Henies plass og Vaterlandsparken fortsatt er stort, sier Hagen.

Planene for Spektrumkvarteret omfatter en ny kongress- og kulturarena, over 1 000 kontorarbeidsplasser og et levende bygulv som skal være åpent og tilgjengelig.

Håper på rask og positiv beslutning

Hagen mener at Spektrumkvarteret svarer på mange av de politiske ambisjonene som byrådet og bystyret har for utviklingen av hovedstaden. Spektrumkvarteret vil også bidra til store positive ringvirkninger som kommer innbyggerne, kulturlivet og næringslivet til gode. Nå håper Hagen at politikerne raskt sier ja til prosjektet:

– Basert på den positive betydningen prosjektet vil ha for byen og Norge, er vi svært ivrige etter å få et grønt lys for prosjektet fra byrådet og bystyret så raskt som mulig. Vårt sterke ønske er at bystyret sier ja til saken før lokalvalget høsten 2023. For byrådet og Oslos politikere vil dette være en flott avslutning på valgperioden vi er inne i, og en gave til både innbyggerne, kulturlivet og næringslivet i hovedstaden.

Stort områdeløft

Spektrumkvarteret vil bidra til å gi hele nærområdet ved Oslo Spektrum et stort løft som gjør området mer innbyggervennlig. I tillegg vil området fremstå som tryggere og mer tilgjengelig sammenlignet med i dag.

Byrådet og bystyret i Oslo skal nå ta endelig stilling til planene som foreligger for Spektrumkvarteret.

– Gjennom vår foreløpige dialog med det politiske miljøet i Oslo har vi fått en tydelig tilbakemelding på at Spektrumkvartet er et prosjekt mange ønsker seg. Vi tror dette først og fremst skyldes at Oslo gjennom prosjektet blir enda mer attraktiv by for nasjonale og internasjonale kongresser, kulturopplevelser og annet som bidrar til gode opplevelser i hovedstadsområdet.  I tillegg har vi mottatt svært positiv tilbakemelding på vårt ønske om å etablere et bygulv i tilknytning Spektrumkvarteret med utadrettet virksomhet som er åpent og tilgjengelig for alle store deler av døgnet. Gjennom dette skaper vi enda mer aktivitet i sentrum og bidrar til et stort områdeløft, avslutter Hagen.

Flere medier har omtalt planene de siste dager, som blant annet Aftenposten og Avisa Oslo.

kommende events