Flytter Sjøen for Alle til 2024

Sjøen for Alle er besluttet flyttet til 2024.

Etter god dialog med de største aktørene i bransjen er det besluttet å flytte neste års arrangement til 2024. Avgjørelsen er tatt i samråd med bransjeorganisasjonen Norboat, som er eier av Sjøen for Alle.

Sjøen for Alle er Norges største utstyrs- og båtmesse, og representerer en populær møteplass for alle som elsker båtlivet.

Arrangementet flyttes med ett år for å oppnå en enda bedre og bredere deltakelse fra ulike utstillere. Flere av disse opplever fremdeles utfordringer i forsyningslinjene som følge av to år med pandemi, konflikten i Ukraina og de økte energiprisene. I tillegg forventer bransjen at de makroøkonomiske utsiktene også vil påvirke næringen fremover i tid.

Ny dato for Sjøen for Alle er 2024 blir publisert på sjøenforalle.no. Arrangementet finner sted på NOVA Spektrum.

Kontaktpersoner:
Per Sårheim
Prosjektleder Nova Spektrum
Tlf: 995 273 82

Magnus Frøshaug Ryhjell
Daglig leder Norboat
Tlf: 975 31 157

kommende events