Godt nytt år fra alle oss i NOVA Spektrum!

Vi ønsker deg et godt nytt år og ser frem til å hjelpe deg basert på vår lange arrangementskompetanse og vår ambisjon om å skape gode opplevelser for alle gjester og utstillere.

De fleste av oss kjenner på større økonomisk usikkerhet enn før ved inngangen til det nye året. Høye energipriser i kombinasjon med økte renter gjør at flere bedrifter har et høyere kostnadsnivå enn tidligere. I tillegg påvirkes store deler av næringslivet av at mange husholdninger har mindre å rutte med etter at strømregningen og boliglånet er betalt.

Norges viktigste kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging

Gjennom vår rolle som (en av) Norges viktigste kanaler for salg, markedsføring og relasjonsbygging, følger vi bredden av norsk næringsliv tett. Helt siden den første riksmessen som fant sted på Akershus Festning tilbake i 1920, har vi skapt og lagt til rette for møteplasser som samler hele bransjer og næringer på tvers.

I sin tid ble vi etablert for å få fart på norsk økonomi etter år med krig i Europa og pandemi. Og selv om både første verdenskrig og spanskesyken tilhører en fjern fortid, er det på mange måter slik at historien er i ferd med å gjenta seg nå. Også nå er det dessverre krig og uro i vår del av verden. Og det er under ett år siden de siste koronarestriksjonene ble opphevet av myndighetene etter flere krevende år med strenge smitteverntiltak.  

nova spektrum 100 år
Den første riksmessen fant sted på Akershus Festning i 1920, kort tid etter første verdenskrig og spanskesyken. Dessverre er det på nytt urolige tider i vår del av verden.

Møt dine viktigste kunder

Basert på alle urolighetene som har preget samfunnet og norsk økonomi gjennom vår lange historie, mener vi det er nå – når det er større usikkerhet enn før – du bør prioritere å være til stede på fysiske møteplasser som bringer deg tettere på egne kunder, samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser.  

Som samhandlings- og relasjonsarena er messer og arrangement uslåelige. I tillegg er det her du møter dine viktigste kundegrupper og kan henvende deg direkte til dem for å skape trygghet om at du er sterkt til stede også i tider lik de vi opplever nå.

Messe NOVA Spektrum
Det er nå du bør prioritere å være tilstede på fysiske møteplasser som bringer deg tettere på egne kunder, samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser.

Mange forbrukere er også opptatt av å kunne se, føle og kjenne på produktene før de bestemmer seg i egen kjøpsprosess. I en digital hverdag representerer messer og arrangement et perfekt show-room for virksomheter som ellers først og fremst opererer med nettsalg.

I 2022 opplevde NOVA Spektrum publikumsvekst og besøksrekord på en rekke messer og arrangement.

Vi ser frem til å hjelpe deg med å lykkes

Gjennom 103 år har vi hatt som formål å skape og legge til rette for møteplasser som skaper positive ringvirkninger for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv. Også gjennom 2023 har vi som mål å være en viktig samarbeidspartner for bedrifter, bransjer og næringer som ønsker å bevare og styrke egen konkurransekraft. Vi ser frem til å hjelpe deg med å lykkes basert på vår lange arrangementskompetanse og vår ambisjon om å skape gode opplevelser for alle gjester og utstillere!

Med ønske om et riktig godt nytt år på vegne av alle oss i NOVA Spektrum!

Ansatte NOVA Spektrum

kommende events