Gunn Helen Hagen valgt inn i styret til NHO Viken Oslo

Administrerende direktør i Nova Spektrum Gunn Helen Hagen ble denne uken valgt inn i styret til NHO Viken Oslo. NHO Viken Oslo er den største regionforeningen til NHO og representerer over 9 450 bedrifter med om lag 217 000 årsverk. Hagen er opptatt av at NHO Viken Oslo skal bli en enda sterkere stemme på vegne av næringslivet i regionen.

Gunn Helen Hagen har siden 2016 vært administrerende direktør i Nova Spektrum. Virksomheten til Nova Spektrum omfatter messe- og arrangørvirksomhet på Lillestrøm (tidligere Norges Varemesse) med tillegg av Oslo Spektrum i hovedstaden. Tidligere har Hagen blant annet innehatt ledende stillinger i Schibsted-systemet, herunder VG og Aftenposten, og i General Electric og Dagens Næringsliv. Hagen er også styremedlem i Oslo Metropolitan Area og Kunnskapsbyen Lillestrøm.  

– Enda sterkere stemme

Gunn Helen Hagen leder en virksomhet med 104 ansatte på Lillestrøm og i Oslo. I tillegg skaper møteplassene til Nova Spektrum betydelige direkte og indirekte ringvirkninger ved at utstillere og besøkende bidrar til økt vare- og tjenesteetterspørsel i tilknytning arrangementene.

Hagen er opptatt av at NHO Viken Oslo skal være en sterk og tydelig stemme for næringslivet i regionen:

Som nyvalgt styremedlem er jeg opptatt av å bidra til å styrke den viktige rollen foreningen spiller ytterligere som grunnlag for gode rammebetingelser for alle som er opptatt av bærekraftig vekst og utvikling av vår region. I tillegg må NHO Viken Oslo også forbli en viktig premissleverandør for diskusjonen om nærings- og samfunnsutviklingen på viktige områder som er av avgjørende betydning for jobbskaping og konkurransedyktige bedrifter, sier Hagen.

Kontakt:

Administrerende direktør Gunn Helen Hagen, Tlf: 915 59 610

Les mer om NHO Oslo Viken her

kommende events