Invitasjon til åpen dag på NOVA Spektrum i høst

Store og små er velkommen til åpen dag hos oss tirsdag 18.oktober.  Vi lover deg et interessant innblikk i planene for utvikling av bydel sentrum øst som en destinasjon og bosted i årene som kommer. Og vi ønsker å lytte og høre dine innspill til disse planene! 

Åpen dag avholdes i vår nye restaurant Lillestrøm Lobby. Vi sørger for smaksprøver som en forsmak på hva vårt nye spisested har å by på.

Det koster ingenting å delta på åpen dag. Du trenger heller ikke melde deg på i forkant. Vi håper du tar turen innom, og ta også gjerne med familie og venner. Både store og små er velkomne!   

Dette får du innblikk og kan kommentere på:

  • NOVA Spektrum har ambisjoner om å utvikle egen virksomhet inn i en levende ny bydel sammen med serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet, hotell, byscene og boliger. Vi vil fortelle om hva vi planlegger og høre dine synspunkter på dette.

  • Funnene fra medvirkningsundersøkelsen vi gjennomførte i 2021 blir presentert. Undersøkelsen gir spennende innsikt i hva innbyggerne i Lillestrøm er opptatt av i forbindelse med utviklingen av egen by.  Her kan du legge til dine meninger, og kommentere på det vi har fått av synspunkter.

  • Lillestrøm kommune vil være tilstede og kan fortelle om planene for utviklingen av Lillestrøm sentrum i årene som kommer.

  • Planleggingen av bydel sentrum øst utføres av A-Lab som arkitekt og So-La som landskapsarkitekt.  De vil vise hovedgrepene som de arbeider etter, og du inviteres til å komme med dine innspill til det pågående arbeidet.

Vi sørger for aktivitetsverksted for de minste med premie til alle som deltar.  

Hvorfor inviterer vi til åpen dag?
Høsten 2022 er det 20 år siden Stiftelsen Norges Varemesse åpnet sitt nye messesenter i Lillestrøm. Siden 2002 har NOVA Spektrum bidratt til å sette Lillestrøm på kartet gjennom å skape og legge til rette for møteplasser som bringer Norge og verden sammen på vår arena. Basert på vårt ønske om å forbli en sterk drivkraft for positiv utvikling av nærområdet vi er en del av, ønsker vi nå å skape en ny bydel som kan gjøre Lillestrøm enda mer attraktiv som destinasjon og bosted.

Dato: Tirsdag 18.oktober

Kl.18 – 20

Sted: Lillestrøm Lobby (messesenteret inngang vest, nærmest Jernbanen)

kommende events