Les vår årsrapport for 2022

Gjennom vår årsrapport gir vi et helhetlig overblikk over de ulike sidene av Stiftelsen NOVA Spektrums virksomhet gjennom 2022. I tillegg presenteres hovedtallene for den økonomiske utviklingen gjennom fjoråret. Du finner også en beskrivelse av viktige høydepunkter som vi er stolte av å løfte frem.

I en kommentar til fjorårets utvikling skriver administrerende direktør Gunn Helen Hagen følgende:

“2022 ble et år der vi igjen fikk bekreftet styrken i vår samlede arrangementskompetanse. Vi har i tillegg lagt bak oss et år med mange store høydepunkter som gjør oss enda bedre i stand til å leve opp til vårt formål om å skape møteplasser som bidrar til positive ringvirkninger”.

Du finner vår digitale årsrapport lett tilgjengelig ved å trykke her.

kommende events