Likestillingsredegjørelse

Våre personalpolitiske retningslinjer setter rammen for vårt arbeid med likestilling:

Alle medarbeidere er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn.

Vi ønsker et bredt og mangfoldig spekter av ledere og medarbeidere, der individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes.

Bedret kjønnsbalanse og mangfold (etnisitet, alder og funksjonsevne) er ønskelig på alle nivå, og skal vektlegges ved rekruttering og kompetanseutvikling.