Messer er en god og effektiv kanal for den viktige to-veis kundedialogen

Etter mer enn 50 år i det norske markedet, møter Berema fremtidens krav med en ny produktserie som gjør det enkelt for park- og anleggsbransjen å kutte utslipp, og som har høy batterikapasitet og effekt. For selskapet er messene og arrangementene til NOVA Spektrum en naturlig kanal å vise frem produktene og oppnå to-veis kundedialog.

Vi har som ambisjon å gjøre det lett for våre kunder å lykkes i et marked der det stilles stadig strengere krav til bærekraft og utslippsreduksjon. Da må kundene våre også være godt kjent med produktene vi tilbyr og hvordan batteriteknologien fungerer i praksis.  

Messene og arrangementene til NOVA Spektrum er en arena som egner seg veldig godt for å la kundene se, føle og oppleve fremtidens maskiner og redskap til park- og anleggssektoren.


Salgsdirektør Joachim Allworthy i Berema AS er godt fornøyd med selskapets deltakelse på Park- og anleggsmessen og Hagemessen.

Helt siden 1968 har selskapet drevet import og distribusjon av ulike maskiner og redskaper til bruk i park- og anleggssektoren, deriblant Honda og nå også det innovative merket Cramer. De siste årene har selskapet flere ganger vært representert på messer og arrangement i regi av NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse).

Les mer om messer og arrangement som salgs- og markedsføringskanal >>

beremautstilling på messe
Berema mener messene og arrangementene til NOVA Spektrum er godt egnet for å la kundene se, føle og oppleve produktene de tilbyr i markedet.

Grønnere fremtid

Joachim Allworthy og kommunikasjonssjef Annelin Meyer Haavik forteller engasjert om det grønne skiftet som preger hele verdikjeden som er knyttet til park- og anleggsdrift:

Stadig flere kommuner har satt seg tydelige mål om å være utslippsfrie innen få år. Dette medfører nye miljøkrav i de offentlige anbudsprosessene. I tillegg har også mange av de store entreprenørene innen bygg og anlegg tydelige utslippsmål som medfører at alle underleverandører må omstille seg for å forbli relevante i markedet, forklarer Allworthy.

Gjennom lanseringen av den batteridrevne produktserien fra Cramer (med batterikapasitet som forlenger driftstiden vesentlig sammenlignet med andre), har selskapet som målsetting å hevde seg helt i toppen blant foretrukne leverandører til proffmarkedet med utslippsfrie produkter.  Dette vil sette kundene i stand til å lykkes i et marked der det stilles stadig strengere krav og forventninger på området for miljø og klima.    

Ønsker du mer informasjon om messer og arrangement?

to-veis kundedialogen på messen
Både kommunesektoren og de store entreprenørene stiller stadig strengere krav til miljø og utslipp. Dette påvirker hele verdikjeden knyttet til park- og anleggsdrift.

Knuser myter

I enkelte deler av proffmarkedet eksisterer det fortsatt myter om batteridrevne produkter. Dette gjør det ekstra viktig for Berema å være til stede på messer og arrangement:  

Den fysiske møteplassen er for oss en viktig måte å vise frem og demonstrere våre produkter. Her lærer vi våre nye og eksisterende kunder om 82V batteriteknologien som gjør det mulig å bruke produktene gjennom en hel arbeidsdag uten stadig lading eller batteribytte.

Vi liker å omtale våre batteridrevne produkter fra Cramer for skandinavisk ingeniørkunst, og det med rette. Cramers R&D avdeling er lokalisert i Sverige hvor produktene utvikles, samtidig som produktene har viktige kvaliteter ved seg som skiller dem fra alternativene som ellers tilbys på markedet. 

Å la kundene se og ta på produktene gjør at de i større grad blir overbevist om valget av Cramer 82V serien, sammenlignet med om vi bare skulle henvende oss til kundene gjennom bruk av tradisjonell markedsføring, sier Meyer Haavik.  

to-veis kundedialogen på messen
Den fysiske møteplassen er perfekt for å vise frem og demonstrere produkter overfor både nye og eksisterende kunder.

God kundedialog

Joachim Allworthy mener muligheten for to-veis kundedialog er en annen stor fordel ved å delta som utstiller på arrangementene som NOVA Spektrum skaper og legger til rette for:

Mange kunder har spørsmål til oss i forbindelse med varemerkene våre og produktene vi importerer og distribuerer. Som utstiller gjør vi oss tilgjengelige for anleggsgartnere, entreprenører og våre øvrige målgrupper.

I tillegg er messene en arena der vi får mange nye leads som det er enkelt å registrere via teknologien som NOVA Spektrum tilbyr, og som fører til høy aktivitet hos oss i ukene og månedene etter arrangementet, forteller Allworthy.   

Kost versus nytte

Meyer Haavik bekrefter at de er svært opptatt av å tenke kost/nytte før de tar en beslutning med hensyn til deltakelse på messer og arrangement. Hun er samtidig tydelig på at NOVA Spektrum har en organisasjon som gjør det lett å lykkes med å få høy nytte ut av utstillerrollen:  

NOVA Spektrum har erfarne og dyktige medarbeidere som hjelper oss før, under og etter arrangementet, og som virkelig kan dette med messer og arrangement. I tillegg lykkes de med å tiltrekke seg kundegruppene vi er opptatt av å etablere en tettere relasjon til. Dette er to viktige årsaker til at den samlede nytteverdien ved å være til stede på messene vurderes til å være betydelig høyere sammenlignet med ressursbruken som er forbundet med vår deltakelse som utstiller, avslutter Meyer Haavik.

to i dialog og planlegging av messer
NOVA Spektrum har en organisasjon som står klar til å hjelpe deg som utstiller med å lykkes.

5 gode grunner til å bli utstiller

Som utstiller på våre messer og arrangement:  

  • Møter du dine viktigste kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser på ett felles sted.

  • Øker du kjennskapen til dine produkter/tjenester og varemerkene du representerer på en direkte og svært effektfull måte.

  • Gjør du det mulig for dine nye og eksisterende kunder å se, føle og oppleve produktene og tjenestene du tilbyr. Ved å kunne spille på flere sanseuttrykk (syn, berøring hørsel, lukt, smak) oppnår du svært høy samlet salgs- og markedsføringseffekt.

  • Oppnår du direkte dialog med dine viktigste kunder og kan få umiddelbar tilbakemelding på hva kundene mener og tenker om dine produkter, tjenester og varemerker.  

  • Møter du en større kundegruppe enn den du har tilgjengelig i ditt daglige lokalmarked.

NOVA Spektrum er en nasjonal og internasjonal arena for messer, arrangement, utstillinger, kongresser, konferanser, banketter og events. NOVA Spektrum har Norges beste beliggenhet midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen med bare 11 minutters reisevei hver vei. NOVA Spektrum het Norges Varemesse frem til høsten 2021.

Hvert år arrangeres en rekke store og små messer og arrangement i NOVA Spektrum med 4 – 500 000 besøkende.

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale

Sammen kan vi sette nye mål for din virksomhet.

Michael Vedstesen

Direktør Salgsutvikling

Michael er ekspert på hvordan du kan utnytte messer og arrangement som kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging. Han deler gjerne av sin erfaring og kompetanse med deg.