Velg messer og arrangement som salgs- og markedsføringskanal

Messer og arrangement er en velegnet og populær kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging overfor nye og eksisterende kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser.  

Hvert år er flere tusen bedrifter og virksomheter representert som utstillere på de ulike messene og arrangementene som NOVA Spektrum skaper og legger til rette for. Om lag halvparten av alle våre utstillere selger varer og tjenester i løpet av arrangementet. For disse er den fysiske møteplassen en viktig salgskanal med målbare resultater i form av omsetning under og etter deltakelsen på messen eller arrangementet.

Visste du at: Utstillernes oppnår en samlet mer-omsetning under og etter messene og arrangementene på opp mot 2,9 milliarder kroner årlig?
Kilde: Samfunnsøkonomisk Analyse

Les også: BAMA bruker NOVA Spektrum for å nå flere kunder >>

Folk på messe og arrangement på NOVA Spektrum
Messer og arrangement gjør det mulig å møte dine viktigste kunder, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere på en felles arena.

Ønsker du mer informasjon om messer og arrangement?

Se, føle og ta på produktene

Mange utstillere mener markedsføring og relasjonsbygging er den største merverdien med å være til stede på våre messer og arrangement. Den fysiske møteplassen er en unik kanal for å la nye og eksisterende kunder se, føle og oppleve egne produkter. Messer og arrangement gjør det også mulig å demonstrere og vise frem varer, tjenester og produktnyheter på en måte som skaper stor interesse og nysgjerrighet.

Visste du at: Nye bilmodeller og nyheter knyttet til alt fra friluftstøy til byggevarer lanseres på messene og arrangementene som NOVA Spektrum skaper og legger til rette for?

Les også: Hengekøyepioner velger messer og arrangement som markedsføringskanal >>

Dame som flirer på salgskanalaen messe
I en digital tid er det ekstra viktig å være tilstede på en arena der kundene kan se, føle og oppleve produktene og tjenestene du tilbyr i markedet.

To-veis dialog med nye og eksisterende kunder

Mange bedrifter og virksomheter er opptatt av at messer og arrangement er den beste kanalen for å oppnå to-veis dialog med nye og eksisterende kunder. Dette er en dialog som det er vanskelig å få til gjennom bruk av digitale markedsføringskanaler. Ved siden av at det ofte oppleves som svært motiverende å møte kundene, er god dialog med målgruppen man henvender seg til av stor betydning for å kunne lykkes enda bedre i markedet.

For våre medarbeidere er kundemøtene på stand en skikkelig boost for motivasjonen, og noe som betyr veldig mye for stå-på-viljen internt“.
Jonas Haug, Amok Equipment.

utstiller på messer og arrangement på NOVA Spektrum
Et stort flertall av de spurte i utstillerundersøkelsen 2022 anbefaler andre virksomheter innen samme bransje å benytte messer og arrangement for å markedsføre seg.

Hva mener utstillerne selv om messer og arrangement som kanal?

Tall fra NOVA Spektrums spørreundersøkelse blant alle utstillere på de ulike messene og arrangementene i 2022 viser at:

  • Drøyt 8 av 10 utstillere som deltok på messer og arrangement i 2022, mener det er aktuelt på delta på fremtidige messer og arrangement i NOVA Spektrum. 12 prosent svarer «vet ikke», mens kun 3 prosent oppgir at det ikke er aktuelt.

    Både blant nye utstillere i 2022 og blant utstillere som har deltatt tidligere, er det stor interesse for å delta på fremtidige messer/arrangement i regi av NOVA Spektrum.

  • 84 prosent av utstillerne oppgir at messer/arrangement er en viktig arena for markedsføring av egen virksomhet. 8 av 10 utstillere svarer også at messer og arrangement i NOVA Spektrum er viktig/har betydning for relasjonsbygging overfor forretningsforbindelser og andre viktige interessenter.

  • Et stort flertall av utstillerne anbefaler andre innen samme bransje å benytte messer og arrangement for å markedsføre seg, og som en arena for relasjonsbygging overfor kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser.

  • 3 av 4 utstillere mener deltakelsen på messen/arrangementet har positiv betydning for virksomhetens fremtidige evne til å lykkes i markedet.

  • Utstillerne er tydelig på at den opplevde nytteverdien ved messer og arrangement er vesentlig større sammenlignet med andre former for fysisk markedsføring. Den opplevde nytteverdien av messer og arrangement i NOVA Spektrum er også høyere sammenlignet med andre møteplasser.

    Se: Alle messer og arrangement til NOVA Spektrum >>

NOVA Spektrum er en nasjonal og internasjonal arena for messer, arrangement, utstillinger, kongresser, konferanser, banketter og events. NOVA Spektrum har Norges beste beliggenhet midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen med bare 11 minutters reisevei hver vei. NOVA Spektrum het Norges Varemesse frem til høsten 2021.

Hvert år har vi om lag en rekke store og små messer og arrangement med 4-500 000 tilreisende og besøkende.

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale

Sammen kan vi sette nye mål for din virksomhet.

Michael Vedstesen

Direktør Salgsutvikling

Michael er ekspert på hvordan du kan utnytte messer og arrangement som kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging. Han deler gjerne av sin erfaring og kompetanse med deg.