Møt fire unge medarbeidere som er på jobb for NOVA Spektrum – og resten av regionen!

NOVA Spektrum har et stort behov for ekstra medarbeidere i forbindelse med messer og arrangement. De gode besøksopplevelsene alle våre ansatte bidrar til har stor betydning i form av positive ringvirkninger for hele regionen.

NOVA Spektrum i Lillestrøm har om lag 130 faste ansatte. I tillegg er det et stort behov for flere medarbeidere som kan bidra til gode besøksopplevelser hver gang det er messer og arrangement. I sum er NOVA Spektrum en av regionens største arbeidsgivere. Messene og arrangementene til NOVA Spektrum gir i tillegg opphav til store positive ringvirkninger i form av flere lønnsomme arbeidsplasser og økt verdiskaping i nærområdet.

Beregninger Samfunnsøkonomisk Analyse har gjennomført viser at hver årsverk i NOVA Spektrum gir grunnlag for hele 9 nye fulltids-arbeidsplasser i egne omgivelser. Det samlede økonomiske fotavtrykket til NOVA Spektrum er på 1 milliard kroner og hele 1062 årsverk, hvorav hele 7 av 10 arbeidsplasser befinner seg i nærområdet. De store ringvirkningseffektene henger nært sammen med at bransjer som blant annet handel, service, overnatting, transport og servering henter store deler av sitt omsetnings- og fortjenestegrunnlag fra alle tilreisende til Lillestrøm i forbindelse med møteplassene vi skaper og legger til rette for.

Ringvirkningene vi skaper gjør at våre medarbeidere ikke bare er på jobb for NOVA Spektrum, men for hele regionen, når d bidrar til gode besøksopplevelser i forbindelse med de ulike messene og arrangementene.


Møt fire unge medarbeidere

Fillip, Fredrik, Selma og Marte er fire medarbeidere som kombinerer skolegang og utdanning med å skape gode besøksopplevelser i forbindelse med messene og arrangementene til NOVA Spektrum.

Selma Bredal Skoglund

Selma er elev ved Skedsmo videregående skole

Hva er dine arbeidsoppgaver? 
Jeg jobber med å scanne billetter og betjene help-desk. Av og til bistår jeg også med å betjene utsalgsstedene der vi selger mat og drikke til våre gjester. 

Hvorfor velger du å jobbe i NOVA Spektrum ved siden av skolen?
Jeg trives med å jobbe for NOVA spektrum i helger og etter skoletid fordi det er en morsom arbeidsplass med stor variasjon.  Jeg har mange gode kollegaer i alle aldersgrupper. I tillegg er det fint å jobbe på et sted med mye hyggelig kundekontakt.

Hva er din beste opplevelse med å jobbe i NOVA Spektrum?
Det beste med å jobbe i NOVA Spektrum er muligheten for å møte mange mennesker og få god tilbakemelding på hjelpen vi tilbyr. Av og til har jeg også møtt på noen kjendiser eller kjente personer – det er litt kult!

Har du funnet ut hva du skal gjøre etter videregående?
Etter skolen har jeg først og fremst planer om et friår. Jeg vil reise og oppleve andre deler av verden før jeg setter meg på skolebenken igjen for å studere medisin.

Fillip Garder Basnes

Fillip er elev ved Skedsmo videregående skole

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Mine arbeidsoppgaver er å bidra til god publikumsflyt og skanne billetter. I tillegg jobber jeg også i garderoben.

Hvorfor velger du å jobbe i NOVA Spektrum ved siden av skole/utdanning?
Det er fint å kunne tjene sine egne penger. NOVA Spektrum er i tillegg et bra sted med et hyggelig arbeidsmiljø og med mange unge kollegaer. Det gjør arbeidshverdagen fin!

Hva er din beste opplevelse med å jobbe i NOVA Spektrum?
Det beste med å Jobbe i NOVA Spektrum er å bli kjent med mange nye mennesker og få jobberfaring på et sted der det skjer veldig mye spennende.

Har du funnet ut hva du skal gjøre etter videregående?
Jeg har planer om å studere videre etter endt videregående opplæring. Foreløpig har jeg planer om noe innen økonomi og marked.

Marte Korsrud

Marte er elev ved Strømmen Videregående skole

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Mine oppgaver er å skanne billetter, sitte i kassa, hjelpe til i help-desk eller bistå som garderobemedarbeider.

Hvorfor velger du å jobbe i NOVA Spektrum ved siden av skole/utdanning?
Jeg jobber i NOVA Spektrum ved siden av skolen fordi arbeidsstedet har bra beliggenhet som gjør det enkelt å komme seg på jobb. NOVA Spektrum er også en stor sosial arena der man kommer i kontakt med mange – det er perfekt for oss som liker å møte mennesker og være sosial.

Hva er din beste opplevelse med å jobbe i NOVA Spektrum? 
Det beste med å jobbe i NOVA Spektrum er at kundene blir fornøyde basert på at jeg får til arbeidsoppgavene og lykkes med å møte forventningene fra våre gjester.

Har du funnet ut hva du skal gjøre etter videregående?
Jeg skal på folkehøyskole i Trondheim for å gå brann, politi og fengsel. Planen er å se på hva disse yrkene byr på før jeg bestemmer meg for hva jeg vil studere videre.

Fredrik Thorset

Fredrik er elev ved Nes Videregående skole

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Mine arbeidsoppgaver er å scanne billetter, betjene garderobe og hjelpe våre gjester med å svare på det de lurer på. Av og til betjener jeg også kioskene.

Hvorfor velger du å jobbe i NOVA Spektrum ved siden av skole/utdanning?
Jeg jobber i NOVA Spektrum fordi det er hyggelige kollegaer og et bra arbeidsmiljø i virksomheten. I tillegg er det veldig praktisk at messene og arrangementene ofte foregår i helgene. Det er også fint å jobbe på NOVA Spektrum fordi det er spennende innhold på alle arrangementene.

Hva er din beste opplevelse med å jobbe i NOVA Spektrum?
Det beste med å jobbe i NOVA Spektrum er å møte på blide og hyggelige gjester og kollegaer.  

Har du funnet ut hva du skal gjøre etter videregående?
Etter russetiden skal jeg reise med kjæresten et halvt års tid. Etter dette venter sivilingeniørstudier.  


kommende events