Møt menneskene som skaper positive ringvirkninger

Alle våre medarbeidere har lidenskap for å skape og legge til rette for vellykkede møteplasser som bidrar til handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Møt fem av våre ansatte som forteller mer om egen arbeidshverdag og hvordan de bidrar til å skape positive ringvirkninger i eget nærmiljø.

Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet at messe- og arrangementsvirksomheten til NOVA Spektrum i Lillestrøm bidrar til over 1 000 arbeidsplasser og om lag 1 milliard kroner i årlig verdiskaping.

Det økonomiske fotavtrykket til NOVA Spektrum henger direkte sammen med alle tilreisende til Lillestrøm som gjør nytte av lokale tilbud innen handel, service, overnatting og servering i forbindelse med sitt besøk til NOVA Spektrum. Vårt årlige besøkstall tilsvarer omtrent like mange innbyggere som det bor i Bergen og Trondheim til sammen.

Vi har også et nært forhold til et stort antall lokale bedrifter som inngår i verdikjedene som er nødvendig for å skape gode utstiller- og besøksopplevelser. Mange virksomheter i regionen henter store deler av sitt omsetningsgrunnlag fra NOVA Spektrum, og vi serverer kortreiste mat- og drikkeopplevelser fra produsenter i eget nærområde på Lillestrøm Lobby.

NOVA Spektrum er også selv en stor arbeidsgiver i regionen med med om lag 130 fast ansatte og et stort tilleggsbehov for arbeidskraft i forbindelse med messer og arrangement.


Møt menneskene bak tallene

Møt Sjirvani, Eli, Geir, Therese og Jarle som på hver sin måte bidrar til å skape store positive ringvirkninger gjennom sine daglige arbeidsoppgaver som medarbeidere i NOVA Spektrum.

Eli Marianndotter Aarseth

Eli jobber som utstillingsarkitekt.

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Jeg jobber med design av stander og områder til de ulike messene og arrangementene.

Hva er det beste med å jobbe i NOVA Spektrum?
Noe av det beste med å være medarbeider i NOVA Spektrum er det gode arbeidsmiljøet i virksomheten. Nova Spektrum er en inkluderende arbeidsplass hvor man blir tatt varmt imot av kollegaer på tvers av alle avdelingene.

I tillegg jobber man med mange forskjellige messer og arrangementer. noe som gjør arbeidsdagene varierte og spennende, med nye utfordringer hver dag. 

Hva betyr det for deg at møteplassene vi skaper og legger til rette for bidrar til store positive ringvirkninger i nærmiljøet vi er en del av?
Det er kjempeviktig! En så stor organisasjon som Nova Spektrum må være sitt ansvar bevisst, noe jeg mener Nova Spektrum gjør på en god måte gjennom å legge til rette for store ringvirkninger i eget nærmiljø gjennom bruk av lokale leverandører og andre positive initiativ. Hvem setter ikke pris på en organisasjon som tenker på verdiskaping for flere enn seg selv?

Geir Myklebust

Geir jobber som leder Logistikk.

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Jeg legger til rette for at logistikkoperasjonene i forbindelse med messene og arrangementene til NOVA Spektrum forløper så smidig som mulig. Mine oppgaver er å losse og laste biler, posisjonere gods på standene og lagre transportkasser og annet som skal brukes ved returtransport. I tillegg hjelper vi også til med generell spedisjon som fortolling og transport av gods.

Hva er det beste med å jobbe i NOVA Spektrum?
Det beste med å jobbe i NOVA Spektrum er å legge til rette for møteplasser og opplevelser for mange mennesker. Det er veldig varierte arbeidsdager og man bidrar til vellykkede messer og arrangementer som skaper ringvirkninger langt utover egen arbeidsplass.

Hva betyr det for deg at møteplassene vi skaper og legger til rette for bidrar til store positive ringvirkninger i nærmiljøet vi er en del av?
Som Romeriking har jeg alltid lagt merke til hvordan messene og arrangementene til NOVA Spektrum bidrar til stor aktivitet i nærområdet. Det er fint å være en del av laget som bidrar til aktivitet som mange innbyggere og bedrifter har glede og nytte av i tillegg til oss selv.

Therese Garder Basnes

Therese jobber som leder Service og netthandel.

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Jeg er leder for service og design-prosjektledere, som utgjør en kunnskapsrik, dyktig og flott avdeling. Det er en variert og spennende hverdag, med alt fra kundedialog i forbindelse med utforming av stands til salg av utstyret som er nødvendig for å skape gode utstiller- og besøksopplevelser. I tillegg jobber vi med å utvikle digitale verktøy.  Nylig lanserte vi vår nettbutikk som gjør det enda enklere og sømløst for kundene å bestille det de trenger når de skal delta på våre messer og arrangement.

Hva er det beste med å jobbe i NOVA Spektrum?
Det beste med å jobbe i NOVA Spektrum er alle de flinke og dyktige kollegaene som bidrar til morsomme og varierte arbeidsdager. I tillegg er det fint å få lov til å være en del av innholdsrike, spennende og inspirerende messer og arrangementer som skaper gode opplevelser.

Hva betyr det for deg at vi skaper store positive ringvirkninger i omgivelsene vi er en del av?
Jeg er stolt over de store positive ringvirkningene vi skaper i nærmiljøet vårt. Som innbygger i Lillestrøm er det lett å få med seg hvordan NOVA Spektrum er med på å legge grunnlaget for mange arbeidsplasser og bedrifter innen bransjer som blant annet handel, service og overnatting.  

Sjirvani Albakov

Sjirvani jobber som restaurantsjef på Lillestrøm Lobby i NOVA Spektrum.

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Jeg jobber som restaurantsjef og har ansvar for alt fra markedsføring og kunderelasjoner til budsjettering og oppfølgning av medarbeidere i Lillestrøm Lobby.

Hva er det beste med å jobbe i NOVA Spektrum?
Det fine med å jobbe med Lillestrøm Lobby er å se hvordan de daglige arbeidsoppgavene påvirker det helhetlige inntrykket av NOVA Spektrum, og hvordan Lillestrøm Lobby er med på å skape gode mat- og drikkeopplevelser både for de som skal delta på messer og arrangement, og for lokalbefolkningen i Lillestrøm og omegn.

Hva betyr det for deg at møteplassene vi skaper og legger til rette for bidrar til store positive ringvirkninger i nærmiljøet vi er en del av?
For meg er de positive ringvirkningene NOVA Spektrum skaper en bekreftelse på at jeg befinner meg hos rett arbeidsgiver. Det gir meg motivasjon og glede å se at vi lykkes med å skape mange arbeidsplasser i omgivelsene våre basert på alle tilreisende og besøkende til våre messer og arrangement. 

Jarle Håkon Selte

Jarle jobber som lønningsansvarlig.

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Jeg jobber i HR-avdelingen i NOVA Spektrum og har ansvar for alle oppgaver relatert til lønn. Dette innebærer også ansvar for ulike elektroniske systemer som gjør at lønnsarbeidet blir smidig og effektivt for alle parter.

Hva er det beste med å jobbe i NOVA Spektrum?
Det beste med å jobbe i NOVA Spektrum er selvfølgelig alle de hyggelige kollegaene som jobber her. Det er god takhøyde, uformelt arbeidsmiljø og mye latter i løpet av en dag. Bedriften er også opptatt av å ta vare på de ansatte i alle ledd med mange gode sosiale ordninger.

Jeg setter også stor pris på at arbeidsoppgavene mine er varierte og gir meg kontakt med alle avdelinger i hele konsernet, herunder også Oslo Spektrum som vi eier.

Hva betyr det for deg at møteplassene vi skaper og legger til rette for bidrar til store positive ringvirkninger i nærmiljøet vi er en del av?
Det er hyggelig å kunne jobbe i en virksomhet der målsettingen er å legge forholdene til rette for at bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kan komme til en arena med dyktige ansatte som kan tilby glede, opplevelser og inspirasjon – og gjennom sitt virke også bidrar til at nærmiljøet på ulike måter nyter godt av virksomheten som foregår i NOVA Spektrum.

kommende events