Norges største møteplass tar flere grønne grep!

Med ny bærekraftstrategi tar vi steget videre og setter enda større fokus på bærekraftig drift og aktiviteter. Fremtidens internasjonale møteplasser skal være grønne, og målet er å ta en sentral internasjonal posisjon som en grønn virksomhet.

Stiftelsen NOVA Spektrum har som samfunnsoppdrag å skape og tilrettelegge møteplasser som genererer positive ringvirkninger for nærings-, kultur- og organisasjonsliv, og som bygger opp under FNs bærekraftsmål.

FNs klimapanels siste rapport fra mars viser at utslippene aldri har vært høyere og det er nå eller aldri hvis vi vil redusere den globale oppvarmingen til 1,5 grad. Utslipp må kuttes på tvers av alle sektorer umiddelbart, også hos oss og vårt tilhørende økosystem av leverandører og samarbeidspartnere.

I ny strategi for Stiftelsen vil følgende områder stå sentralt:

I tråd med stiftelsens formål konkretiserer vi for første gang våre ambisjoner ved å innføre mål rundt jobbskaping, økonomiske ringvirkninger og beregning av CO2- fotavtrykk per besøkende, dette i tillegg til ordinære økonomiske måleparametere.

10-årsjubileum som Miljøfyrtårn

Vi har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 og gjennomførte i mars 2022 sertifisering for 3. gang uten avvik. Vår bærekraftsansvarlig Anders Skaslien forteller at vi har gjort, og gjør, mye bra både for det indre og det ytre miljøet, og at nye tiltak er i pipeline.

Bærekraftsansvarlig Anders Skaslien fortalte om flere av tiltakene som NOVA Spektrum skal jobbe med fremover.

– Vi er stolte over at minst 80 % av de ca. 20.000 besøkende til den nylig avholdte internasjonale messen Nor-Shipping benyttet toget som transportmiddel til og fra Lillestrøm. I løpet av 2022 installeres et nytt energistyringssystem som aldri tidligere har vært levert for et så stort anlegg. Av ytterligere ekstra tiltak som er planlagt innført er måling og beregning av CO2-fotavtrykk per besøkende noe som vil bli et tydelig måle-parameter i vårt miljøarbeid.

I tillegg til dette vil vi fortsette å stille krav til alle våre samarbeidspartnere.

– Vi vil fortsette å stille bærekraftkrav til våre utstillere, leverandører og andre samarbeidspartnere i verdikjeden vår, samtidig som vi fortsatt vil levere på det våre kunder krever av oss, avslutter Skaslien.

Ordfører i Lillestrøm Kommune, Jørgen Vik overrakte Miljøfyrtårn-sertifiseringen til vår administrerende direktør Gunn Helen Hagen.

Vil skape fremtidens møteplass

Fremtidens internasjonale møteplasser må være grønne. Ved å intensivere fokus på aktiviteter som vil bidra til å redusere hvert enkelt besøkende-klimaavtrykk samt støtte opp under FNs bærekraftmål, vil vi ta en sentral internasjonal posisjon som en grønn og bærekraftig virksomhet. 

– Gjennom utviklingsprosjektet Lillestrøm NXT ønsker vi i tillegg til messeaktivitet å tilby muligheter for andre næringsaktører på vårt område, forteller administrerende direktør Gunn Helen Hagen.

Lillestrøm NXT er et prosjekt med målsetning om å utvikle en ny bydel i forbindelse med messe-anlegget. Visjonen er å tilføre byen, kommunen og Romerike noe nytt, spennende og positivt. Flere mennesker og nye arbeidsplasser skal skape verdier, glede og fellesskap.

– Vi ønsker bærekraftige boliger, handel, servering, kontorer og hotell rundt dagens messeområde. Og vi ønsker byrom, gater og offentlige rom, samtidig som vi viderefører messevirksomheten med en halv million gjester hvert år. På denne måten kan enda flere få glede av en helt ny, grønn og urban bydel i Lillestrøm. En del av planene er å etablere parkgater med pocket parks – små intime grønne lunger med dyr, fugler, trær, vann og planter på dagens parkeringsplass, fortsetter Hagen.

Les mer om Lillestrøm NXT her.

Tiltak:
Fossilfri oppvarming av NOVA Spektrum og ny bydel. Etablere solcellepark på messetak, i vinduer og på fasader i nybyggene
En grønn bydel. Etablere en grønn park-gate med pocket parks – intime grønne lunger med planter, trær og vann som rekreasjonssted for folk og hvor dyr og mikroorganismer vil trives. 
Ombruk og gjenbruk. Fasader i nybygg skal ha høy grad av ombruk, og all avfallshåndtering skal gjøres smart med mål om både å redusere avfall og øke gjenbruksgraden.
NOVA Spektrum økosystem. Stille tydelige bærekraftkrav til våre utstillere, leverandører og andre samarbeidspartnere i vår verdikjeden.
Avfallshåndtering. NOVA Spektrum skal redusere andelen restavfall gjennom å øke sorteringsgraden. I 2022 iverksettes tiltak og vi vil måle sorteringsgrad per arrangement.

kommende events