Norges Varemesse AS bytter navn til NOVA Spektrum AS

 Til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere 

Det nye navnet ble lansert i forbindelse 100-årsjubileumet til Stiftelsen Norges Varemesse og gjenspeiler at varemessen tilbyr et bredt spekter av tjenester, opplevelser og møteplasser.

Vårt gamle navn dekker ikke lenger bredden i våre tilbud. Messer er en viktig del av vår virksomhet, men vi tilbyr også et bredt spekter av andre møteplasser og tjenester. Det handler om både store og små arrangementer, mat, overnatting, kultur og ulike opplevelser. Nå har vi et navn som gjenspeiler den utviklingen vi er i, og som dekker bredden i våre tilbud.

Nova betyr lysende stjerne, mens Spektrum betyr variasjonsbredde. Navnet er et løfte til våre gjester og hjembyen vår, Lillestrøm. Vi skal gjøre enda mer for å oppfylle vårt formål, som er å tilby møteplasser som bidrar til vekst og utvikling i bedrifter, organisasjoner og kulturliv. I tillegg skal vi skape større ringvirkninger i form av oppdrag til aktører i nærområdet og enda flere besøkende.

For dere som er våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere vil dette ikke få noen praktisk betydning annet enn at vi fra dato er NOVA Spektrum AS. All annen nøkkelinformasjon er den samme:

Faktura-adresse:
NOVA Spektrum AS, Postboks 75, 2001 Lillestrøm

Organisasjonsnummer er som tidligere: 921 291 930 MVA
e-post: okonomi@novaspektrum.no hvis EHF ikke er mulig

Viktig!
Alle fakturaer må merkes med referanse, dvs bestillers navn hvis de skal kunne behandles.

Gate-/leveringsadresse:
NOVA Spektrum AS, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm

kommende events