Norges Varemesse er klar for høsten – vi gleder oss til å se deg!

Rett før pinsen kom gladmeldingen fra myndighetene; vare- og handelsmesser gjenåpnes. Dermed kan Norges Varemesse arrangere og huse konferanser, messer og show igjen. Det er vi klar for! 

Arrangementene står i kø!
Etter mer enn et år med nedstenging merker vi at både arrangører, utstillere og publikum ser fram til å treffes igjen. Les mer om de kommende arrangementene

Godt smittevern – trygge møteplasser
Samtidig som regjeringen lanserte gjenåpningen av vare- og handelsmesser, ble det stilt krav til smittevernet på arrangementene. Disse handler blant annet om 1 meters avstand mellom besøkende, god hygiene, forhåndskjøpt billett og vakthold om nødvendig. Norges Varemesse støtter kravene til smittevern, og er godt forberedt på å gjennomføre tiltakene. Bransjen har allerede lagd en smittevernsveileder sammen med Standard Norge. 

Les mer om våre smittevernstiltak

Norges Varemesses virksomhet gir store ringvirkninger
Gjenåpningen av vare- og handelsmesser betyr mye for Lillestrøm. Når andre store, innendørsarrangementer forhåpentligvis gjenåpner, vil også det bety mye for mange. 

Den økonomiske verdiskapningen av Stiftelsen Norges Varemesses aktivitet er beregnet til 2,4 mrd for Norges Varemesse og Oslo Spektrum til sammen, ifølge analyser vi har gjort. Den årlige sysselsettingsvirkningen er beregnet til om lag 2 800 arbeidsplasser. Den sterkeste effekten ser vi rundt selve arrangementene og de ringvirkninger de gir for utstillere i form av økt omsetning som følge av avtaleinngåelser og direkte vare- og tjenestekjøp under arrangementene. I tillegg ser vi en stor effekt reiselivsnæringen, herunder overnatting, mat/drikke, lokal transport, shopping og opplevelser.

kommende events